Zimbabwe: Wolny udział w wyborach niemożliwy

AFR 46/004/2005
Podczas misji w Zimbabwe w ubiegłym miesiącu, członkowie i badacze Amnesty International zebrali dowody na nieustanne zastraszanie i arbitralne aresztowania kandydatów i zwolenników opozycji przez rząd, manipulowanie podziałem żywności dla celów politycznych i poważne ograniczenia wolności zgromadzeń i wolności słowa.

Organizacja przedstawia rezultaty tej misji w raporcie skierowanym do obserwatorów wyborów, które przewidziane są na 31 marca.

-Stałe, długotrwałe i systematyczne łamanie praw człowieka, a także wielokrotne i celowe nieudane próby pozwania przez rząd do sądu osób o to podejrzanych oznaczają, że mieszkańcy Zimbabwe nie mogą bez strachu uczestniczyć w wolnych wyborach. Atmosfera zastraszania i nękania, w której mają odbyć się wybory stanowi poważną kwestię, która powinna zaniepokoić międzynarodową opinię publiczną,- stwierdził Dyrektor Afrykańskiego Programu Amnesty International, Kolawole Olaniyan.

W raporcie Zimbabwe: ocena sytuacji łamania praw człowieka w przededniu wyborów parlamentarnych w marcu 2005 r. Amnesty International przedstawia liczne przejawy łamania przez rząd i jego zwolenników praw człowieka, w tym:

  • Arbitralne aresztowania w celu utrudnienia opozycji prowadzenia kampanii wyborczej, włącznie z tegorocznym uwięzieniem co najmniej ośmiu kandydatów z ramienia Ruchu na rzecz Demokratycznych Reform (MDC) jak również szefa sztabu wyborczego MDC oraz wielu pracowników sztabu;
  • Akty politycznego terroru, włącznie z pobiciem zwolenników MDC i spaleniem w styczniu ich domów w Chipingi South w Manicaland;
  • Nieustające manipulowanie podziałem żywności przez kontrolowaną przez władze Radę ds. Handlu Zbożem (GMB), odmawiającą zwolennikom opozycji dostępu do kukurydzy, która stanowi główne źródło pożywienia mieszkańców Zimbabwe;
  • Powszechne zastraszanie i nękanie zwolenników opozycji, z których wielu obawia się powyborczych represji w stosunku do obszarów, na których głosowano na opozycję.

-Powszechne jest posługiwanie się ukrytymi groźbami, bez używania przemocy, w celu zastraszenia zwolenników opozycji. Represje zastosowane wobec głosujących na opozycję, takie jak: eksmisje, napaści, odmowy dostępu do żywności budują wszechobecną atmosferę strachu i zagrożenia– stwierdził Kolawole Olaniyan.

Amnesty International wzywa wszystkie rządy i organizacje międzyrządowe do wysłania obserwatorów do Zimbabwe, aby zapewnili oni pełne przestrzeganie praw człowieka w trakcie wyborów. Obserwatorzy powinni mieć zapewniony dostęp do wszystkich części kraju i powinni szczególnie skupić się na kwestii dostępu do wymiaru sprawiedliwości, żywności, wolności przemieszczania się, zgromadzeń i słowa, a także na równym bezpieczeństwie wszystkich  kandydatów i ich zwolenników.

Oryginał raportu Zimbabwe: ocena sytuacji łamania praw człowieka w przededniu wyborów parlamentarnych w marcu 2005 r.:    http://web.amnesty.org/library/index/engafr460032005