Znieść karę śmierci w Ghanie

Chociaż od 1993 r. nie odbyła się w Ghanie ani jedna egzekucja, tamtejsze sądy wciąż wydają wyroki śmierci. Z tego powodu apelujemy do władz Ghany o przyjęcie Drugiego Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, celem całkowitego zniesienia kary śmierci w tym kraju. Dodatkową korzystną okolicznością jest fakt, iż prezydent Ghany, John Kufuor, jest także obecnym prezydentem Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej ECOWAS; zważywszy na pozycję jaką ma on obecnie w subregionie, ruch z jego strony w kierunku zniesienia kary śmierci stanowiłby wyjątkowy i godny naśladowania wkład w debatę jej dotyczącą w całej Zachodniej Afryce.

Podejmijmy działanie!

Napisz do prezydenta, nakłaniając go do Ratyfikacji Drugiego Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych:

Tłumaczenie
  

Apele prosimy wysyłać do:

Prezydent:

His Excellency

John Kufuor

Office of the President

The Castle

PO Box 1627

Accra, Ghana

Fax: +233 21 664 089

Haiti