Znieść karę śmierci w Nigrze

Od roku 1976 nie przeprowadzono w Nigrze żadnej egzekucji. Pomimo iż w sierpniu 2002 roku premier oświadczył, że jest przeciwny karze śmierci, wszystkie kodeksy karne przyjęte w czasie późniejszym utrzymały karę śmierci. Co więcej, Amnesty International dowiedziała się, że 23 lutego 2004 roku Sąd Kryminalny w Niamey skazał Yahayę Moussa Diarrę pod jego nieobecność na śmierć za morderstwo i napaść z użyciem przemocy.
Zadziałaj:
Napisz do Prezydenta prosząc o:

  • Ratyfikację Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
Tłumaczenie:   

Apele prosimy wysyłać do:

President

His Excellency

Mamadou Tandja

Palais Présidentiel

Niamey

Tel : +227 722 381