Zostań animatorem/animatorką projektu “Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”

Zostań animatorem/animatorką projektu “Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”.

Prawa człowieka to dużo więcej niż dokumenty i prawne regulacje. Są częścią naszego codziennego życia. W ramach projektu będziemy zachęcać grupy młodych ludzi z opiekunami/opiekunkami, żeby zauważyły problemy prawo-człowiecze w swoim otoczeniu i działały na rzecz ich rozwiązania. Animator/ka to osoba, która będzie wspomagać, inspirować, mobilizować dwie grupy ze swojego województwa w ich 3-miesięcznej pracy w projekcie.

W ramach projektu:

– weźmiesz udział w szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu

– otrzymasz dostęp do platformy e-learningowej

– otrzymasz pakiet materiałów edukacyjnych

– otrzymasz wsparcie merytoryczne i techniczne ze strony Stowarzyszenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Animatorom/animatorkom zostaną zwrócone koszty podróży oraz zapewnione materiały potrzebne do realizacji projektu. Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie: www.prawaczlowiekateraz.pl

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z opisem projektu i zasadami współpracy oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: weronika.rokicka(at)amnesty.org.pl do dnia 5 lutego 2012 r.

Dołącz do projektu. To jest w Twoich rękach!