Zostań edukatorem i edukatorką praw człowieka!

Celem szkoleń jest wyposażenie osób uczestniczących w kompetencje pozwalające pracować z młodzieżą metodami aktywnymi w obszarze praw człowieka. Tematy, które będziemy podejmować to między innymi:

  • Edukacja antydyskryminacyjna i edukacja praw człowieka;
  • Zasady edukacji praw człowieka Amnesty International, ścieżka rozwoju edukatorów i edukatorek;
  • Różne style uczenia się, uczenie przez doświadczenie;
  • Podstawy procesu grupowego;
  • Formułowanie celów, treści i metod warsztatowych;
  • Trudne sytuacje – strategie przetrwania edukatora/edukatorki.

KOGO ZAPRASZAMY?
Na szkolenie dla edukatorów i edukatorek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem warsztatów edukacji praw człowieka oraz te, które już mają doświadczenie w tym obszarze. Udział w szkoleniu oznacza obowiązkową obecność na dwóch jego częściach (1-3 marca i 31 maja – 2 czerwca).
KOSZTY DOJAZDU, NOCLEGU I WYŻYWIENIA
Osobom uczestniczącym w szkoleniach zapewniamy noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do Warszawy środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Polregio) z/na szkolenie.
REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na www.surveymonkey.com>>>
Warunkiem uczestnictwa jest udział w obu zjazdach szkoleniowych (1-3 marca i 31 maja – 2 czerwca). Oba zjazdy zaczynają się w piątek o godzinie 14.00 i kończą w niedzielę o godzinie 14.00.
Na zgłoszenia czekamy do 18 lutego 2019 roku. 19 lutego poinformujemy o wynikach rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą proszone o przekazanie Stowarzyszeniu Amnesty International danych umożliwiających weryfikację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862, z późn. zm.).
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Michałem Kłopockim, [email protected]


The project co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.