Światowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Od 14 lutego, dnia Św. Walentego, do 8 marca, Międzynarodowego Dnia Kobiet, dziesiątki tysięcy studentów – działaczy Amnesty International będzie wspierać jedną z najbardziej politycznie i społecznie radykalnych, równocześnie widowiskowych kampanii 2002 roku – Walentynkową Kampanię Studencką (V-Day College Campaign) przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

W ramach tej międzynarodowej kampanii, która jest częścią Ruchu Walentynkowego, studenci z ponad 25 krajów będą prowadzić akcje na rzecz 12-letniej dziewczynki z Gwatemali zgwałconej przez funkcjonariusza państwowego wciąż pełniącego swój urząd, kobiet przetrzymywanych z przyczyn politycznych i torturowanych w Libanie, studentek z Liberii zgwałconych przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oraz działaczek z Turcji stawianych przed sądem jedynie za wygłaszanie sprzeciwu wobec gwałtów dokonywanych w aresztach.

-To niezwykła okazja, by okazać naszą solidarność i by podjąć działania na rzecz kobiet represjonowanych i znieważanych. Dopóki kobiety nie są wolne, nikt z nas nie jest wolny- – powiedziała Jeselle M.Papa, studentka i koordynatorka akcji z Filipin.

Akcje Amnesty International będą towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom tej kampanii – wystawieniu sztuki Eve Ensler -The Vagina Monologues- na Filipinach, kampanii uświadamiającej w szkołach w Togo, akcjom ulicznym w Wenezueli, otwarciu w dniu 8 marca przez Gubernator Generalną Nowej Zelandii, Dame Sylvię Cartwright, wystawy przygotowanej przez nowozelandzkich studentów.

-Uczestniczymy w kampanii, by skłonić rządy do wypełnienia ich zobowiązań wobec prawa – do zapobiegania przemocy wobec kobiet i ich dyskryminacji. Rządy muszą dać czytelny sygnał wszystkim stosującym przemoc wobec kobiet, że zostaną oni postawieni przed obliczem wymiaru sprawiedliwości- – mówi Amnesty International.

Młodzież i studenci stanowią ponad połowę przekraczającej milion osób rzeszy członków Amnesty International na świecie.

Udział w obecnej międzynarodowej kampanii studenckiej jest wyrazem stałego zaangażowania Amnesty International w kwestię praw kobiet. Problem przemocy wobec kobiet staje się coraz wyższym priorytetem w działaniach AI.

Stałym elementem międzynarodowej Walentynkowej Kampanii Studenckiej będzie wystawianie przez młodzież na całym świecie sztuki -The Vagina Monologues-. Celem tej akcji jest poszerzenie wiedzy o przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt i pozyskanie środków na działalność lokalnych grup występujących przeciwko przemocy i dla organizacji kobiecych.

Tematy