10 zabójczych faktów na temat światowego handlu bronią

Szokujące statystyki ukazują, dlaczego potrzebujemy silnych, międzynarodowych przepisów, które zapewnią, by broń na świecie nie wpadała w niewłaściwe ręce.
1. 1500 osób ginie codziennie w wyniku konfliktów i przemocy z użyciem broni
W wyniku działań wojennych, zabójstw z użyciem broni, egzekucji pozasądowych i stosowania nadmiernej siły przez państwowe służby bezpieczeństwa ginie rocznie 500 000 osób, tj. 1500 dziennie.
2. Istnieje więcej przepisów międzynarodowych regulujących handel bananami niż bronią
Luki prawne w przepisach dotyczących handlu bronią pozwalają państwom i firmom na sprzedaż broni palnej, pocisków i gazu łzawiącego dyktatorom i tyranom, którzy używają ich do zabijania i krzywdzenia cywilów. Broń jest często sprzedawana w sposób nieodpowiedzialny, bez zważania na to, czy w danym kraju zostanie ona użyta do popełniania naruszeń praw człowieka.
3. Każdego roku produkuje się 12 miliardów pocisków
Prawie tyle, by móc zabić każdego człowieka na świecie dwukrotnie. Szacuje się, że w chwili obecnej na świecie istnieje 875 milionów sztuk broni palnej, a każdego roku produkuje się 8 milionów „broni lekkiej” (takiej jak ciężkie karabiny maszynowe).
4. Do końca 2010 r. na całym świecie było 43,3 mln osób, które zostały wysiedlone ze swoich domów na skutek konfliktów zbrojnych.
W wyniku konfliktów zbrojnych miliony ludzi są zmuszane do ucieczki z domów ze strachu o swoje życie. Często skutkuje to jeszcze większym ubóstwem – przez ograniczanie im dostępu do czystej wody i schronienia, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia śmiertelnych chorób.
5. W 19 krajach, w których trwają konflikty zbrojne, wykorzystuje się dzieci-żołnierzy
Właśnie teraz rządy i pozapaństwowe grupy zbrojne wykorzystują dziesiątki tysięcy dzieci-żołnierzy. Dzieci te często otrzymują broń pochodzącą z nieodpowiedzialnego handlu prowadzonego przez rządy innych państw i podmioty prywatne.
6. Na każdą zabitą osobę przypada do 28 osób z poważnymi obrażeniami
Trudno jest dokładnie ocenić jak wiele osób odnosi rany w konfliktach zbrojnych, lecz zebrane statystyki pozwalają oszacować, że na każdą osobę zabitą z broni palnej na polu bitwy przypada do 28 osób rannych.
7. Broń powoduje niszczenie infrastruktury i pogłębianie się ubóstwa
Oprócz zabijania i ranienia ludzi broń, taka jak rakiety, niszczy niezbędną do życia infrastrukturę, umożliwiającą dostęp do żywności, wody i schronienia. To sprawia, że pozostali przy życiu popadają w ubóstwo.
8. 74% broni na świecie jest dostarczane przez sześć krajów
W roku 2010 prawie 3/4 broni na świecie zostało dostarczone przez sześć najpotężniejszych krajów świata: USA (34,84%), Rosję (14,86%), Niemcy (7,43%), Wielką Brytanię (6,57%), Chiny (6,29%) oraz Francję (4%). Oprócz Niemiec wszystkie z nich są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Pozwalając na handel bronią wykorzystywaną później do popełniania lub ułatwiania naruszeń praw człowieka, rządy te zezwalają na jej używanie w celach represji, prowadzenia konfliktów, stosowania przemocy i dokonywania innych naruszeń praw człowieka.
9. Wykorzystywanie broni pozwala na systematyczne gwałty na kobietach i dziewczynkach
W regionach ogarniętych konfliktem, takich jak Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej czy Sierra Leone, skala gwałtów i przemocy na tle seksualnym jest zatrważająco wysoka. Wiele kobiet i dziewcząt jest zmuszanych do niewolnictwa seksualnego przez walczące strony, a wiele z nich jest gwałconych pod groźbą użycia broni. Kobiety i dziewczęta często są zapomnianymi ofiarami konfliktów zbrojnych.
10. Rygorystyczny Traktat o handlu bronią mógłby każdego roku uratować setki tysięcy osób
W lipcu tego roku światowi liderzy spotkają się, by ustalić międzynarodowe standardy regulujące międzynarodowy handel bronią. Będzie to historyczna szansa, by uratować setki tysięcy osób przed cierpieniem, rządy nie powinny przedkładać nad te wartości innych interesów przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie. Korzystając z tej okazji, wzywamy do zawarcia traktatu, który:

  • będzie wystarczająco silny, by regulować handel wszelką bronią konwencjonalną, w tym bronią lekką, karabinami maszynowymi, pociskami i gazem łzawiącym;
  • będzie zapobiegać sprzedaży i przewożenia broni w sytuacjach, gdy mogłaby ona zostać wykorzystana do popełniania poważnych naruszeń praw człowieka.

Dołącz do kampanii Amnesty International Broń pod Kontrola. Podpisz się pod globalnym apelem o przyjęcie “kuloodpornego” Traktatu o Handlu Bronią. Wejdź na amnesty.org.pl.
Tłumaczył: Bartosz Kumanek