11 tysięcy osób apeluje do polskiego rządu o ratyfikację konwencji antyprzemocowej

Podczas akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet Amnesty International i Fundacja Feminoteka prowadziły szereg wspólnych działań na rzecz ratyfikacji Konwencji. Pod petycją podpisało się 10913 osób. Organizacje zachęcały także do wysyłania maili do posłów i posłanek z apelem o wywieranie nacisku na rząd, by do ratyfikacji doszło jak najszybciej.
Amnesty International i Fundacja Feminoteka odbyły również spotkania z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Zespołem Parlamentarnym do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn. Zaplanowano dalsze działania, które mają zapewnić, że temat walki z przemocą ze względu na płeć i przemocą domową będzie obecny w Sejmie nie tylko w związku z akcją 16 Dni czy 8 marca. 10 grudnia odbyła się w Sejmie konferencja prasowa podsumowująca wspólne działania.
Na konferencji prasowej w Sejmie, zorganizowanej przez wicemarszałkinię Wandę Nowicką, Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka, podkreślała: – Stereotypy płciowe są jedną z przyczyn przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Czas najwyższy, by Polska miała odwagę się z nimi zmierzyć i im przeciwdziałać. Czas także zacząć chronić ofiary przemocy a nie sprawców, którzy de facto pozostają w Polsce bezkarni, bo aż 80% wyroków za przemoc w rodzinie to wyroki w zawieszeniu.  Szansę na zmianę tej sytuacji daje nam Konwencja Rady Europy.
Dyrektorka Amnesty International Draginja Nadaždin podsumowała – Wolność od przemocy i dyskryminacji to kwestia praw człowieka, dlatego państwo powinno tworzyć i wdrażać odpowiednie mechanizmy prawne, by walczyć z przemocą, a także budować świadomość społeczną, by jej przeciwdziałać.
Oto zaledwie wybrane powody, dla których potrzebujemy Konwencji:

  • ponieważ nakłada na państwo obowiązek utworzenia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania świadczącego porady w sprawie reagowania na wszelkie formy przemocy;
  • ponieważ zobowiązuje państwo-stronę do prowadzenia systematycznych, antyprzemocowych kampanii edukacyjno-informacyjnych – ostatnia w Polsce kampania rządowa dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet miała miejsce w 2005 roku;
  • ponieważ zobowiązuje państwo do zapewnienia osobom doświadczającym przemocy dostępu do usług z zakresu poradnictwa, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, edukacji, szkoleń, pomocy w znalezieniu pracy, jak również wsparcia finansowego.

Organizacje dalej zbierają podpisy pod petycją i będą prowadzić działania aż do ostatecznej ratyfikacji Konwencji przez Polskę.
CO MOŻNA ZROBIĆ:

  • Podpisz naszą petycję >>>
  • Wydrukuj ulotki ze strony Feminoteki i przekaż je posłom i posłankom na swoim terenie;
  • Wyślij mailem apel do posłów i posłanek, wzywając do podjęcia natychmiastowych działań w celu ratyfikacji Konwencji.

Im więcej z nas włączy się do akcji, tym większe szanse na szybką ratyfikację Konwencji!
Rejestracja konferencji