60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Czas na realizację obietnic.

-Zamachy w Bombaju, tysiące ofiar konfliktu w Demokratycznej Republice Konga, setki tysięcy cywilów uwięzionych we własnych domach w Darfurze, Strefie Gazy i w północnej Sri Lance oraz światowy kryzys gospodarczy, który może doprowadzić do dramatycznej sytuacji miliony osób na całym świecie- To wszystko wymaga podjęcia natychmiastowych działań- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.
Organizacja, odwołując się do PDPC i mając na uwadze powyższe problemy ostrzega, że świat musi sprostać wielu wyzwaniom w krótkim czasie.
Potępiając zamachy terrorystyczne w Bombaju, Amnesty International zwraca uwagę rządów, by nie zaniedbywały praw człowieka w imię bezpieczeństwa. -Rządy mają obowiązek chronienia ludności przez atakami terrorystycznymi, jednak dokonywanie aresztowań i przetrzymywanie ludzi bez przedstawienia im zarzutów i postawienia w stan oskarżenia, zezwalanie na tortury i ich przeprowadzanie oraz postępowanie niezgodnie z obowiązującym prawem nie uczynią świata lepszym i bezpieczniejszym- powiedziała Irene Khan.
Widząc i rozumiejąc siłę światowego kryzysu i wpływ, jaki wywiera on na kraje biedne, Amnesty International wzywa rządy państw świata by zapewniły ochronę praw społecznych i ekonomicznych ludności na równi z prawami obywatelskimi i politycznymi. Z powodu kryzysu liczba osób żyjących w skrajnej biedzie i ubóstwie może się drastycznie zwiększyć.
-Wartością Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest jej uniwersalny i niepodzielny charakter. Prawa człowieka są powszechne – każda osoba rodzi się wolna i równa w prawach i godności. Prawa człowieka są niepodzielne – wszystkie prawa: ekonomiczne, społeczne, obywatelskie, polityczne i kulturalne – są jednakowo ważne i nie można tworzyć wśród nich hierarchii-, dodała Irene Khan.
Pomimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich dekadach, niesprawiedliwość, nierówność oraz bezkarność wciąż są obecne w zbyt wielu częściach świata. Problem polega na tym, że rządy uchwalają prawa, ale zawodzą w ich egzekwowaniu oraz nie wywiązują się ze składanych obietnic.
-Nadszedł czas, by rządy naprawiły błędy sześciu dekad, jakie upłynęły od powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zapewniły przestrzeganie prawa we własnych granicach-

*************************************************************
Sukcesy w trakcie sześciu dekad od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:
– Międzynarodowe traktaty praw człowieka oraz prawodawstwo krajowe
– Uznanie praw kobiet i dzieci
– Stworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz przeprowadzanie śledztw w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości przez trybunały międzynarodowe i (niektóre) sądy krajowe
– Utworzenie Biura i urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka oraz, w niektórych krajach, narodowych komisji praw człowieka
– Zaprzestanie wykonywania i orzekania kary śmierci w ponad dwóch trzecich państw świata
– Znaczny postęp w procesie zwiększenia kontroli przepływu i produkcji broni
– Duże wsparcie dla praw człowieka wyrażane przez społeczność międzynarodową,
– Stworzenie na całym świecie sieci obrońców praw człowieka
Porażki:
– Naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego na dużą skalę w czasie konfliktów zbrojnych
– Ataki przeprowadzane przez grupy zbrojne i terrorystów, których celem stają się cywile
– Przemoc wobec kobiet i dzieci, w tym rekrutacja dzieci-żołnierzy
– Odmawianie praw ekonomicznych i obywatelskich milionom ludzi żyjącym w ubóstwie
– Niesprawiedliwy i skorumpowany system sprawiedliwości w wielu krajach
– Używanie tortur i innych form nieludzkiego, okrutnego i poniżającego traktowania ludzi
– Odmawianie praw uchodźcom oraz emigrantom
– Ataki na dziennikarzy i obrońców praw człowieka
– Siłowe tłumienie manifestacji w wielu krajach
– Dyskryminacja ze względu na rasę, religię, płeć lub tożsamość jednostek
Sytuacja praw człowieka na świecie w 60 lat po podpisaniu PDPCz
Pytania i odpowiedzi dot. PDPCz
Tłumaczył Grzegorz Rychlik