NASZA MISJA

Chcemy świata wolnego od dyskryminacji, gdzie podczas konfliktów zbrojnych ludzie są pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzeni. Kierujemy się uniwersalnością i niepodzielnością praw człowieka, bezstronnością i niezależnością, solidarnością międzynarodową. Oddajemy oprawców w ręce sprawiedliwości, zmieniamy opresyjne prawa i uwalniamy ludzi więzionych za wyrażanie swojego zdania.

JAK MOŻESZ POMÓC?

WESPRZYJ NASZE
DZIAŁANIA

Ikonka "Dołącz"

DOŁĄCZ DO NASZYCH GRUP, LOKALNEJ LUB SZKOLNEJ

DOŁĄCZ DO SIECI EDUKATORÓW_EK

Ikonka "Ludzie"

DZIAŁAJ Z NAMI

DOŁĄCZ DO AMNESTY ALERT

W JAKICH OBSZARACH DZIAŁAMY?

COVID-19 i prawo do zdrowia
Dyskrymi­nacja
Biznes i prawa człowieka
Edukacja
Handel bronią i narzędziami tortur
Historia Amnesty
Inwigilacja
Kara śmierci
Konflikty zbrojne
Maraton Pisania Listów
Między­narodowa ochrona praw czło­wieka
Migranci i uchodźcy
Pilna Akcja
Pozbawienie wolności
Prawa Człowieka w Polsce
Prawa ekono­miczne/społeczne/kultu­ralne
Prawa kobiet
Prawa osób LGBTI
Prawa seksualne i reprodu­kcyjne
Prawo do protestu
Prawo do prywatności
Przemoc ze względu na płeć
Przestępstwa z nienawiści
Sądownictwo i praworządność
Tortury
Wojna w Ukrainie
Wolność słowa
Wolność zgromadzeń
Aborcja i prawa człowieka
Aktywizm
Zmiany klimatyczne

SPRAWDŹ AKTUALNE PETYCJE

Pozbawienie wolności

Pilna Akcja: Mahal Baloch powinna być wolna!

Podpisz
DYSKRYMINACJA

Wyłącz cyberprzemoc!

podpisz
Zdjęcia 6 skazanych demonstrantów w Iranie.Kara śmierci

Powstrzymaj egzekucje na protestujących w Iranie!

podpisz