Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.pess przyjmuje nagrodę Pióro Nadziei z ąk Anny Błaszczak Banasiak, dyrektorki Amnesty International Polska i Mikołaja Pietrzaka, adwokata, członek Rady Programowej Stowarzyszenia. Gala wręczenia nagrody w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie, 16 marca 2023. Foto: Grzegorz Żukowski.

Agnieszka Jędrzejczyk laureatką Pióra Nadziei 2022, nagrody specjalne dla Andrzeja Poczobuta i Wojciecha Jagielskiego

Nagrodę medialną Amnesty International – Pióro Nadziei za rok 2022 otrzymała Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.press, za wprowadzenie do debaty publicznej tematu SLAPPów, nowego zagrożenia dla praw człowieka. Nagrody specjalne przyznano Andrzejowi Poczobutowi i Wojciechowi Jagielskiemu.

W uzasadnieniu przyznania nagrody tegorocznej laureatce podkreślano zaangażowanie dziennikarki we wprowadzeniu do debaty publicznej niedostatecznie dotąd opisywanych w polskich mediach przypadków tzw. SLAPPów, z języka angielskiego Strategic Lawsuit Against Public Participation, czyli strategicznych pozwów przeciwko partycypacji publicznej. Jest to strategia polegająca na instrumentalnym wykorzystywaniu prawa, kierowania pozwów sądowych przeciwko społecznikom, aktywistom i aktywistkom, osobom demonstrującym, aby uniemożliwić działanie, organizowanie protestów oraz wywołać tzw. efekt mrożący w społeczeństwie.

Jury w uzasadnieniu nagrody podkreśliło, że dziennikarka: „pokazuje skalę i wagę problemu i robi to z właściwą sobie dziennikarską skrupulatnością i dokładnością. Jędrzejczyk jest dziennikarką z ogromnym doświadczeniem, w pracy której troska o prawa człowieka – troska o człowieka – jest obecna od zawsze”.

„Agnieszka Jędrzejczyk umie współodczuwać z bohaterami i bohaterkami, i umie z nimi rozmawiać. Dzięki temu potrafi oddać ich historie. Równocześnie nigdy nie traci z pola widzenia szerszej perspektywy. Jest dziennikarką skrupulatną, niezwykle empatyczną i głęboko zaangażowaną. Co więcej, nie tylko opisuje temat i zwraca uwagę na problem – idzie dalej. Proponuje rozwiązania”.

Uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się 16 marca 2023 roku w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie. Podczas gali przyznano także specjalną nagrodę Pióra Nadziei za całokształt pracy. Jej laureatem został Wojciech Jagielski, reporter, korespondent wojenny, autor wielu książek reporterskich.

Za swoją niezłomną postawę Amnesty International przyznało Pióro Nadziei również Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi więzionemu obecnie w Białorusi po niesprawiedliwym procesie, więźniowi sumienia.

W gronie tegorocznych nominowanych znaleźli się również:

  • Joanna Klimowicz, dziennikarka „Gazety Wyborczej Białystok” – za konsekwentne nagłaśnianie kryzysu praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej w jego wielu wymiarach;
  • Rafał Milach, fotograf, artysta, fotoreporter – za fotograficzną dokumentację przełomowych wydarzeń, bezprzykładnych naruszeń praw i wolności, ale też niezłomnych postaw ich obrońców i obrończyń;
  • Paweł Pieniążek, reporter, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” – za rzetelne relacjonowanie wojny i oddanie głosu ludności cywilnej.

Po wręczeniu nagród odbyła się dyskusja z udziałem laureatów.

Jury tegorocznej nagrody obradowało w składzie: Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska, Mikołaj Pietrzak, adwokat, członek Rady Programowej Stowarzyszenia, Ewa Siedlecka, dziennikarka i laureatka nagrody specjalnej Pióro Nadziei oraz Szymon Opryszek, reporter, laureat Pióra Nadziei 2021.

Jury brało pod uwagę ważność poruszanych przez nominowanych tematów, rzetelność i staranność przygotowywanych przez nich materiałów, ich wpływ na rzeczywistość, oddźwięk medialny i społeczny pracy oraz nowatorskie podejście do przedstawiania tematu/historii.


Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.pess przyjmuje nagrodę Pióro Nadziei z ąk Anny Błaszczak Banasiak, dyrektorki Amnesty International Polska i Mikołaja Pietrzaka, adwokata, członek Rady Programowej Stowarzyszenia. Gala wręczenia nagrody w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie, 16 marca 2023. Foto: Grzegorz Żukowski.