AI rozpoczęła wewnętrzny proces konsultacji stanowiska dotyczącego prostytucji

Proces ma potrwać około roku, a został zainicjowany, ponieważ w trakcie prac badawczych nad innymi tematami, szczególnie przemocą wobec kobiet, nadużywaniem przemocy przez policję, handlem ludźmi i prawami migrantów zarobkowych, pojawiły się sygnały, że jest potrzeba zajęcia stanowiska w sprawie prostytucji. W toku konsultacji członkowie i członkinie AI, eksperci i ekspertki, a także, na tyle na ile jest to możliwe, osoby świadczące usługi seksualne, będą mogły się wypowiedzieć, jakie rozwiązanie prawne w najwyższym stopniu gwarantuje ochronę praw człowieka osób zajmujących się prostytucją.
Różne kraje świata przyjmują różne modele prawne w tym zakresie. Część krajów całkowicie kryminalizuje to zjawisko, a tym samym konsekwencje prawne grożą zarówno osobom świadczącym usługi seksualne, jak i kupującym i pośredniczącym. Część systemów koncentruje się na zakazie nabywania usług seksualnych (tzw. model szwedzki), inne na karaniu pośredników. Obok rozwiązań które koncentrują się na kryminalizowaniu lub nie kryminalizowaniu zjawiska prostytucji, mamy też do czynienia z nielicznymi systemami legalizującymi prostytucję, czyli takimi gdzie państwo reguluje tę sferę.
Z punktu widzenia konsultacji stanowiska Amnesty International kluczowe jest skupienie się na kwestii jednostki i jej praw w różnych systemach rozwiązań prawnych, w tym szczególnie na jej prawie do prywatności, do bezpieczeństwa, do wolnego wyboru zawodu oraz wolności od dyskryminacji i przemocy. W toku prac nad ewentualnym stanowiskiem niezwykle ważnej jest też rozróżnienie zjawiska handlu ludźmi, które zakłada przemoc i przymus, i sytuację osób, które z własnego wyboru decydują się świadczyć usługi seksualne.
Konsultacje w krajach potrwają do końca czerwca, natomiast podjęcie ostatecznej decyzji o zajęciu lub nie stanowiska w tej sprawie oraz o jego ewentualnym kształcie nastąpi na forum struktur światowych AI po przeanalizowaniu opinii z sekcji krajowych.