13 października 23 szpitale na północy Strefy Gazy i w mieście Gaza otrzymały od izraelskiego wojska przymusowe nakazy ewakuacji. Placówki medyczne nadal otrzymują telefony od izraelskiej armii, która wywiera presję na wykonanie nakazu. Szpitale zapewniają wsparcie, które ratuje życie. Mają pod opieką ponad 2000 pacjentów i stanowią jedyne bezpieczne schronienie dla dziesiątek tysięcy wewnętrznie przesiedlonych rodzin. W obliczu katastrofy humanitarnej ogarniającej Strefę Gazy, te przymusowe nakazy ewakuacji są właściwie nierealne do zrealizowania. Transport pacjentów przez zrujnowane obszary przy jednoczesnym braku paliwa jest niewykonalny. Jeśli wspomniane „ewakuacje” zostałyby rzeczywiście przeprowadzone, doprowadziłyby do całkowitego załamania systemu opieki zdrowotnej w Strefie Gazy. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia będzie to oznaczać „wyrok śmierci” dla ciężko rannych lub poważnie chorych pacjentów. Władze Izraela muszą natychmiast odwołać rozkazy i zapewnić ochronę placówek opieki medycznej zgodnie z wymogami Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Dodatkowe informacje:

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) do 22 października w Strefie Gazy zginęło ponad 4.650 Palestyńczyków, w tym 1.873 dzieci, a ponad 14.245 zostało rannych na skutek trwających izraelskich nalotów, które rozpoczęły się 7 października 2023 roku. OCHA oszacowała również, że ponad 1.4 miliona osób zostało wewnętrznie przesiedlonych od czasu wybuchu ostatnich działań wojennych.

Rankiem 13 października izraelska armia wydała wstępny komunikat, w którym nakazała ponad 1.1 mln osobom żyjącym w północnej części Strefy Gazy przeniesienie się do południowej części w zaledwie jeden dzień. Niezależnie od wyznaczonego terminu, który nawet zdaniem izraelskiego wojska był niewykonalny, nakaz ten nie może być uznany za skuteczne ostrzeżenie i może oznaczać przymusowe wysiedlenie ludności cywilnej, co stanowi naruszenie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Kolejne nakazy przymusowej ewakuacji szpitali powinny być rozpatrywane w kategoriach groźby przymusowego wysiedlenia.

„Ewakuacja szpitala jest praktycznie niewykonalna. Przeniesienie pacjentów z Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, przenoszenie inkubowanych noworodków, ponad pięćdziesięciu rannych jest po prostu niemożliwe” – powiedział Amnesty International lekarz ze szpitala Al-Quds, jednego z 23 szpitali zagrożonych przymusową ewakuacją, w którym schronienie znalazło ponad 8.000 osób wewnętrznie przesiedlonych.

Izrael nie może uznać całej Strefy Gazy, w tym szpitali i infrastruktury cywilnej, za cel wojskowy. Lekarze, pielęgniarki i członkowie personelu medycznego w Strefie Gazy heroicznie ratują ludzkie życie, pracując w niewyobrażalnych warunkach. Wielu z nich straciło członków rodziny, przyjaciół i współpracowników, ale wytrwale wykonują swoje obowiązki mimo ataków, demonstrując w ten sposób niesamowitą postawę humanitarną.

Izraelskie władze muszą przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym bezzwłocznie uchylić przymusowe nakazy ewakuacji szpitali i umożliwić szybkie i bezwarunkowe dostarczanie pomocy humanitarnej i środków medycznych do Strefy Gazy. Władze Izraela muszą również wznowić dostawy wody i paliwa do Strefy Gazy. Będzie to pierwszy krok w stronę zakończenia stosowania kar zbiorowych, które przez 16 ostatnich lat nakładały na ludność cywilną.