Amnesty International rozpoczęła pilotażowy projekt obserwacji zgromadzeń publicznych

Jednocześnie wzrasta świadomość, że wolność zgromadzeń i możliwość swobodnego z niej korzystania jest absolutnie konieczna dla uczestniczenia przez obywateli w życiu politycznym i jest jednym z podstawowych narzędzi wywierania legalnego wpływu na decyzje władz. Możliwość udziału w pokojowym zgromadzeniu powiązana jest z możliwością wyrażania i manifestowania swoich poglądów, wolnością słowa, wolnością przemieszczania się i udziału w życiu publicznym. Naruszenie wolności zgromadzeń prowadzi do naruszeń kolejnych praw obywatelskich.
W związku z tym Amnesty International postanowiła przyjrzeć się bliżej w jaki sposób wolność zgromadzeń jest faktycznie realizowana, a przede wszystkim w jaki sposób przebiegają i jak są zabezpieczane zgromadzenia pokojowe w Polsce. Powstał 6-miesięczny projekt pilotażowy, którego celem jest obserwacja zgromadzeń odbywających się w różnych miejscach w Polsce. Projekt celowo nie ogranicza się wyłącznie do Warszawy, która ze względu na specyfikę odbywających się w niej zgromadzeń nie jest reprezentatywna dla całego kraju. Do udziału zaproszono aktywistów i aktywistki gotowych do zaangażowania się w długoterminowy projekt, którzy przeszli przez praktyczne i teoretyczne szkolenie.
Stowarzyszenie przyjęło standardy obserwacji, które opierają się o zasady działania zgodnie z prawem, bezpieczeństwa, neutralności, bezstronności oraz bezpośredniości i ograniczonego zasięgu.
Po zakończeniu pilotażu rozpocznie się faza właściwa projektu, która potrwa minimum 12 miesięcy. Rezultatem projektu będzie zbiorczy raport ze stanu realizacji wolności zgromadzeń w Polsce.