Baner z napisem Wolne Sądy Wolni Ludzie na demonstracji pod Sądem Najwyższym w Warszawie.

Amnesty International: spotkanie z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf

-Stanie na straży prawa wymaga odwagi i jest wyrazem wielkiej odpowiedzialności – podkreśliła Draginja Nadaždin – Chcemy wyrazić naszą solidarność z sędziami, którzy nie godzą się na niekonstytucyjne zmiany i na podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej. Bez właściwie funkcjonującej władzy sądowniczej nie ma ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich. Sędziowie potrzebują naszego wsparcia.

Prośba o spotkanie i rozmowę wynikała z obaw Amnesty International o niezależność sądownictwa w kontekście niekonstytucyjnych zmian, które rząd polski wprowadził w 2016 i 2017 roku. Zmiany te zagrażają prawu do rzetelnego procesu sądowego gwarantowanemu przez traktaty międzynarodowe, których Polska jest stroną. Ustawy regulujące działania wszystkich instytucji systemu sądowego – Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego – zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby zapewnić władzy wykonawczej możliwość wywierania politycznego wpływu na sądy, sędziów oraz instytucje sądowe.