Amnesty International wzywa polski rząd do solidarnej odpowiedzialności za uchodźców

Petycja ma zasięg ogólnoeuropejski i została przekazana przez sekcje AI rządom wielu państw członkowskich, w tym Francji, Niemiec czy Holandii, wraz z podpisami zebranymi w tych krajach.
– Decyzja o wzmocnieniu operacji ratowniczych na Morzu Śródziemnym podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej dotyczących migracji oraz europejska agenda migracyjna Komisji Europejskiej to pierwszy krok w stronę solidarnej odpowiedzialności Unii Europejskiej za uchodźców. Każdego roku miliony ludzi musi uciekać ze swoich domów przed wojną i prześladowaniami. Tylko niewielka ich część szuka schronienia w Europie – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.
– Państwa członkowskie UE, w tym Polska, muszą solidarnie poprzeć agendę migracyjną i przejść od deklaracji do czynów. Budowanie Twierdzy Europa nie może odbywać się kosztem życia ludzkiego.
Agenda migracyjna uznaje argument wysuwany przez Amnesty International i inne organizacje broniące praw człowieka, że ludzie, którzy nie mogą pozostać we własnym kraju z powodu grożącego im niebezpieczeństwa, powinni mieć możliwość legalnego i bezpiecznego sposobu dotarcia do UE bez korzystania z usług przemytników. Agenda proponuje dobrowolne przesiedlenie 20 tysięcy uchodźców przy wsparciu Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR). Jest to niewiele wobec prawie 4 milionów wszystkich syryjskich uchodźców mieszkających głównie w Turcji, Libanie i Jordanii, czy 380 tysięcy uchodźców zidentyfikowanych przez UNHCR jako pilnie potrzebujących przesiedlenia z krajów graniczących z Syrią.