Andrzej Poczobut więźniem sumienia Amnesty International

Page_1_copyW sprawie aresztowania Andrzeja Poczobuta wypowiedział się Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International:
– Amnesty International prowadzi kampanie na rzecz podstawowych praw człowieka, takich jak wolność wypowiedzi już od 50 lat. Dlatego też nie możemy ignorować zarzutów o popełnienie przestępstwa wobec Andrzeja Poczobuta, który tylko wyrażał swoje poglądy. Uznajemy go za więźnia sumienia i wzywamy do jego natychmiastowego uwolnienia.
Stanowczo potępiamy nasilające się od grudniowych wyborów prześladowania, aresztowania i zastraszanie działaczy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli opozycji i niezależnych mediów na Białorusi. Wzywamy władze Białorusi to natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów sumienia.
Podpisz apel o uwolnienie Andrzeja Poczobuta i innych więźniów sumienia na Białorusi na www.listnabialorus.pl