Apel do Prezydenta RP: Prawo o zgromadzeniach

194 organizacje społeczne z całej Polski apelują do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec uchwalonej 13 grudnia przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, jako ustawy która godzi bezpośrednio w zasady wolności zgromadzeń i równości obywateli wobec prawa wyrażone w art. 57 i 32 Konstytucji, a także ratyfikowane przez Polskę akta prawa międzynarodowego: Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich oraz Kartę Praw Podstawowych UE.
Treść listu poniżej.