Apel przeciwko atakom na osoby działające przeciw dyskryminacji

W apelu zainicjowanym przez Otwartą Rzeczpospolitą, a podpisanym przez 54 organizacje działające na rzecz społeczeństwa wolnego od dyskryminacji i ksenofobii, zwracamy się do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Głównego Policji oraz Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania z prośbą o objęcie tych spraw ich szczególnym zainteresowaniem.
W załączniku poniżej znajduje się pełna treść apelu.