Arabia Saudyjska: Zagrożenie chłostą / przypuszczalni więźniowie sumienia

Czterech mężczyzn (dwóch obywateli Arabii Saudyjskiej, jeden Jordańczyk, jeden Jemeńczyk) zostało skazanych przez sąd w Jeddah na 2000 razów i na dwa lata więzienia, trzydziestu jeden mężczyzn skazano na 200 razów i od sześciu miesięcy do roku więzienia. AFP w swoim raporcie nie wymienia nazwisk ani żadnych informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację mężczyzn. Najprawdopodobniej informacja pochodzi od źródeł bliskich oskarżonym.

Amnesty International skierowała list do Ministra Spraw Wewnętrznych, prosząc o informacje na temat sprawy opisanej w raporcie AFP, wyrażając zaniepokojenie tym, że mężczyźni zostali skazani na chłostę oraz podkreślając, że wszelkie tego typu wyroki winny zostać zmienione.

 

Tło sprawy

W Arabii Saudyjskiej wiele przestępstw karanych jest chłostą, w tym przestępstwa na tle seksualnym; sędziowie mogą także wedle własnego uznania zasądzić chłostę zamiast lub oprócz innych kar. Wyroki zakładają od kilkunastu do kilku tysięcy razów, zazwyczaj jednorazowo wymierza się 30 lub 50 razów, przerwy między poszczególnymi etapami wymierzania kary trwają od dwóch tygodni do miesiąca.

 

Zalecane działania

Prosimy o jak najszybsze wysyłanie apeli, w języku angielskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie doniesieniami AFP, mówiącymi o skazaniu 35 mężczyzn na karę chłosty, domagając się aby, o ile te doniesienia się potwierdzą, wyrok został zmieniony, niezależnie od rodzaju przestępstwa, którego dopuścili się skazani;
  • wyrażając zaniepokojenie, że mężczyźni zostali przypuszczalnie skazani wyłącznie z powodu swojej orientacji seksualnej; stwierdzając, że jeśli istotnie tak jest, mężczyźni ci są więźniami sumienia i powinni zostać natychmiast i bezwarunkowo zwolnieni;
  • stwierdzając, że kara chłosty jest karą okrutną, nieludzką i poniżającą, że stanowi formę tortur, a jej stosowanie narusza artykuł 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający”.

Wyślij apel do:

 

Minister Spraw Wewnętrznych

His Royal Highness Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz,

Minister of the Interior, Ministry of the Interior

P.O. Box 2933, Airport Road,

Riyadh 11134, Kingdom of Saudi Arabia

Fax: + 966 1 403 1185

Zwrot grzecznościowy: Your Royal Highness / Wasza Wysokość

 

Minister Sprawiedliwości

His Excellency Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh

Minister of Justice, Ministry of Justice

University Street,

Riyadh 11137, Kingdom of Saudi Arabia

Fax:  + 966 1 401 1741

Zwrot grzecznościowy: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo

 

Minister Spraw Zagranicznych

His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud,

Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs,

Nasseriya Street,

Riyadh 11124, Kingdom of Saudi Arabia

Fax: + 966 1 403 0159

Zwrot grzecznościowy: Your Royal Highness / Wasza Wysokość

 

Prosimy o przesłanie kopii apelu do Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej

W Warszawie.

 

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli.

 

W razie wysyłania apeli po 8 czerwca prosimy skontaktować się z Amnesty International.