Argentyna – Tortury/Obawy o bezpieczeństwo

Wedle doniesień wczesnym rankiem 19 października F.A. Rodríguez została zatrzymana i wylegitymowana przez policyjny patrol. Czterech policjantów zaczęłoją bić: ciągnęli ją za włosy i przewrócili na ziemię, bijąc ją po głowie. Następnie została przewieziona na komisariat nr 25 (Comisaria 25) w Buenos Aires, gdzie do maltretowania przyłączyli się inni policjanci.

F.A. Rodríguez była kopana i bita pięściami i pałkami przez około godzinę. Następnie wezwano do niej lekarza. Jednak mimo jej ciężkiego stanu, lekarz odmówił badania. Po kilku godzinach została zwolniona, lecz nie zwrócono jej dowodu tożsamości ani pieniędzy. Dnia 25 października złożyła skargę na traktowanie podczas zatrzymania do Rzecznika Praw Obywatelskich w Buenos Aires oraz do Sądu Rejonowego nr 27 (Juzgado de Instruccion No 27), który ma zdolność rozpatrywania takich skarg.

Podczas wcześniejszego zajścia inna kobieta-transwestyta nazwiskiem Nadia Echazú, biorąca udział w ulicznej kampanii na rzecz profilaktyki HIV i AIDS, została aresztowana 7 października przez policjantów z komisariatu nr 25 w Buenos Aires. Jeden z trzech policjantów zażądał okazania dokumentów i opluł ją. Groził również, że ją -złamie-, gdyby pojawiła się jeszcze w tej okolicy. Bito ją w brzuch, ciągnięto za włosy, pchnięto na ziemię i kopano. Następnie została zakuta w kajdanki, spryskana prosto w twarz gazem łzawiącym, była też obrażana przez jednego z policjantów, który wołał: -Ja ci dam prawa [człowieka], ty pedale, ty degeneracie!- (-yo te voy a dar derechos a vos puto degenerado-). Wepchnięto ją do policyjnego wozu i grożono jej bronią podczas transportu na komisariat. Później została zwolniona, a 11 października złożyłaskargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w Buenos Aires.

Tło sprawy

Amnesty International wielokrotnie informowała władze o swym zaniepokojeniu doniesieniami o prześladowaniu, grożeniu śmiercią, okrutnym traktowaniu, tor turach i zabójstwach w niejasnych okolicznościach członków mniejszości seksualnych w Argentynie. (Patrz pilna akcja nr 237/00, indeks AMR 13/11/00 z 10 sierpnia 2000 r. i kolejne.) Władze nadal nie podejmują w należyty sposób dochodzeń w sprawie doniesień o okrutnym traktowaniu i torturach z rąk policji. W wielu przypadkach osobom zgłaszającym takie naruszenia praw człowieka gr ozi odwet, który uniemożliwia skuteczne badanie skarg na działania o charakterze kryminalnym.

Zalecane formy działania

Jak najszybciej wyślij apel w języku hiszpańskim lub polskim:

  • wyrażający zaniepokojenie doniesieniami o torturowaniu przez policjantów F.A. Rodríguez i Nadii Echazú;
  • wyrażający obawy o bezpieczeństwo F.A. Rodríguez i Nadii Echazú;
  • wzywający władze do wdrożenia niezależnego, bezstronnego i prowadzącego do istotnych wniosków dochodzenia w sprawie napaści na F.A. Rodríguez i Nadię Echazú ze strony policjantów oraz do postawienia przed sądem osób za nią odpowiedzialnych;
  • wzywający władze do przestrzegania ich zobowiązań zgodnie z Konwencją ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Przykładowy list

Sr. ………..,

Yo escribo por expresar mi preocupación por los informes de parte de Amnistía Internacional que indican que agentes de policía han torturado a dos travestis F.A. Rodríguez y a Nadia Echazú.

Según Amnistía Internacional, el 19 de octubre F.A. Rodríguez fue interceptada por una patrulla de la policía. Cuatro agentes de policía la golpearon, la agarraron del pelo y la empujaron al suelo, donde siguieron propinándole golpes en la cabeza. Después la llevaron a la Comisaría 25 de Buenos Aires, donde se les unieron otros agentes y la agresión continuó. A F.A. Rodríguez le propinaron punetazos, patadas y golpes con una porra durante aproximadamente una hora.

En un incidente anterior, otra tavesti llamada Nadia Echazú fue detenida el 7 de octubre por agentes de la Comisaría 25 en Buenos Aires. Los policías lagolpearon en el estómago, la agarraron por el pelo, la empujaron al suelo yle propinaron patadas. Luego la esposaron, le rociaron gas lacrimógeno en lacara y, según los informes, uno de los policías la insultó diciendo: . La introdujeron en un vehículo policial y la amenazaron con un arma mientras la llevaban a la comisaría.

Yo estoy preocupado por la seguridad de F.A. Rodríguez de Nadia Echazú.

Yo pido a las autoridades a ordenar que se lleve a cabo una investigación independiente, imparcial y concluyente sobre las agresiones de la policía tanto contra F.A. Rodríguez como contra Nadia Echazú, y que los responsables comparezcan ante la justicia.

Tambien yo pido al gobierno que cumpla los compromises que ha contraído en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con respeto,

Szanowny ……….!

Pragnę wyrazić swe zaniepokojenie informacjami uzyskanymi od Amnesty International, które wskazują, że policjanci dopuścili się torturowania dwóch kobiet-transwestytów, F.A. Rodríguez i Nadii Echazú.

Według informacji AI, 19 października F.A. Rodríguez została zatrzymana i wylegitymowana przez policyjny patrol. Czterech policjantów zaczęło ją bić: ciągnęli ją za włosy i przewrócili na ziemię, bijąc ją po głowie. Następnie została przewieziona na komisariat nr 25 (Comisaria 25) w Buenos Aires, gdzie do maltretowania przyłączyli się inni policjanci. F.A. Rodríguez była kopana i bita pięściami i pałkami przez około godzinę.

Podczas wcześniejszego zajścia inna kobieta-transwestyta nazwiskiem Nadia Echazú, została aresztowana 7 października przez policjantów z komisariatu nr 25 w Buenos Aires. Bito ją w brzuch, ciągnięto za włosy, pchnięto na ziemię i kopano. Następnie została zakuta w kajdanki, spryskana prosto w twarz gazem łzawiącym, była też obrażana przez jednego z policjantów, który wołał: -Ja ci dam prawa [człowieka], ty pedale, ty degeneracie!- Wepchnięto ją do policyjnego wozu i grożono jej bronią podczas transportu na komisariat.

Obawiam się o bezpieczeństwo F.A. Rodríguez i Nadii Echazú.

Apeluję do władz o wdrożenie niezależnego, bezstronnego i prowadzącego do istotnych wniosków dochodzenia w sprawie napaści na F.A. Rodríguez i Nadię Echazú ze strony policjantów oraz o postawienie przed sądem osób za nią odpowiedzialnych.

Wzywam również władze do przestrzegania ich zobowiązań zgodnie z Konwencją ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Z poważaniem,

Adresy

Minister Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Dr. Jorge Enrique de la Rua,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Sarmiento 329, 5 piso,
1041 Buenos Aires C.F. ARGENTINA
Telegramy: Justice Minister, Buenos Aires, Argentina
fax: + 54 11 4328 5395 lub +54 11 4328 6039
Zwrot grzecznościowy: Sr. Ministro / Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze

Minister Spraw Wewnętrznych
Sr. Ministro del Interior
Sr. Ramón Bautista Mestre
Ministerio del Interior
Balcarce 50
1064 Buenos Aires, Argentina
Telegramy: Interior Minister, Buenos Aires, Argentina
fax: + 54 11 4331 4571
Zwrot grzecznościowy: Sr. Ministro/ Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze

Minister Spraw Zagranicznych
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
D. Adalberto Rodriguez Giavarini,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio International y Culto
Reconquista 1088 – Piso 14,
1003 Buenos Aires C.F. ARGENTINA
Telegramy: Foreign Minister, Buenos Aires, Argentina
fax: + 54 11 4819 7619 Zwrot grzecznościowy: Sr. Ministro/ Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze

Kopię wyślij do:

Podsekretarz ds. Praw Człowieka
Subsecretaria de Derechos Humanos
Dra. Diana Conti
Sarmiento 329
Buenos Aires, Argentina
fax: (54 11) 43 81 08 97

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Buenos Aires
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Dra. Alicia Oliveira
Venezuela 842
Buenso Aires Argentina
fax: (54 11) 43 38 49 00

oraz do przedstawicielstw dyplomatycznych Argentyny w Polsce.

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ BEZZWŁOCZNIE. W przypadku wysyłania apelu po dniu 18 grudnia 2001, proszę skontaktować się z Amnesty International.