Białoruś: Władze uwolniły obdżektora ? odmawiającego służby wojskowej ze względu na przekonania

Jakowenko, który odmawiał służby wojskowej ze względu na swoje pacyfistyczne przekonania, został poddany amnestii po decyzji zespołu sędziowskiego z miasta Homel, w południowo-wschodniej Białorusi, 23 lipca 2010 r.
Został wypuszczony na mocy amnestii wprowadzonej w 65 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
Wielokrotnie prosił o przyznanie mu prawa do odbycia służby zastępczej.
-Wypuszczenie Jewgenija Jakowenka to bardzo pozytywny krok. Jednak wciąż na Białorusi nie wprowadzono alternatywnej służby zastępczej, co oznacza, że może być on wezwany do stawienia się przed komisja wojskową jeszcze raz-, powiedziała Heather McGill, badaczka ds. Białorusi z Amnesty International.
-Władze powinny zapewnić, że prawo Jewgenija Jakowenki do odmowy służby wojskowej powinno zostać uszanowane, tak aby nie został ponownie osądzony z powodu swoich pokojowych przekonań-.
Wypuszczenie Jakowenki nie jest jedynym przypadkiem uwolnienia obdżektora. W maju tego roku z więzienia zostali wypuszczeni Ivan Mikhailau i Dzmitry Smyk.
Obaj mężczyźni odmówili służby wojskowej z powodów przekonań religijnych i poprosili o możliwość odbycia służby zastępczej.
Jewgenij Jakowenko, który jest członkiem opozycyjnej partii Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, został skazany za -odmowę służby wojskowej- 20 stycznia 2010 r.
Został uznany winnym przez sąd w mieście Homel 4 czerwca.
10 czerwca Amnesty International wysłała list do Prokuratora Generalnego Białorusi – Grigorija Aleksejewicza – z apelem o jego uwolnienie.
Konstytucja Białorusi zezwala na zwolnienie ze służby wojskowej i wprowadzenie zastępczej służby wojskowej poprzez szczegółowy akt prawny.
Takie prawo nie zostało jednak jeszcze wprowadzone, dlatego wielu młodych mężczyzn musi liczyć się z groźbą skazania na więzienie.
-Władze Białorusi muszą uwolnić wszystkich obdżektorów i zapewnić im rzeczywiste odbycie alternatywnej służby wojskowej-, powiedziała Heather McGill.
Prawo do odmowy służby wojskowej ze względu na sumienie jest podstawowym prawem wynikającym z prawa do wyrażania swoich przekonań i myśli oraz wyznawanej wiary, które zawarte jest w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Informacja o Jewgeniju Jakowence na stronie amnesty.org