Birma: U Win Tin uwolniony po 19 latach

-Uwolnienie U Win Tina i jego współtowarzyszy z więzienia jest z pewnością najlepszą widomością, jaką otrzymaliśmy z Birmy od dłuższego czasu. Niestety nie stanowią oni nawet jednego procenta tamtejszych więźniów politycznych- powiedział Benjamin Zawacki, researcher Amnesty International w Birmie.
-Przede wszystkim te siedem osób nigdy nie powinno znaleźć się w więzieniu. Poza tym wielu, wielu innych także powinno zostać uwolnionych-.

Do Amnesty International dotarły doniesienia o rządowych planach -amnestii-, dotyczącej nawet 9000 więźniów, w okresie poprzedzającym wybory w 2010. Wciąż jednak nie jest jasne czy liczba ta obejmuje więźniów politycznych. 

U Win Tin odmówił przyjęcia amnestii od rządu, co byłoby równoznaczne z przyznaniem, że przyczyna jego uwięzienia była prawnie uzasadniona. Z doniesień wynika, że nic nie wskazywało na jego uwolnienie.

-Termin -więźniowie sumienia-, odnoszący się do zwolnionych dzisiaj, odpowiada rzeczywistości: to ludzie zamykani w więzieniach wyłącznie za swoje przekonania i za organizowanie pokojowych akcji- dodał Banjamin Zawacki. -Nie zrobili nic złego i apelujemy o ich natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie-.
U Win Tin jest 78-letnim dziennikarzem, czołowym dysydentem i zasłużonym członkiem głównej partii opozycyjnej- Narodowej Ligi dla Demokracji (NLD), której przewodzi Daw Aung San Suu Kyi.

Pozostali więźniowie sumienia, którzy zostali uwolnieni, także są członkami NLD, a czterech z nich zostało wybranych do parlamentu w wyborach z 1990r, w których NLD odniosła zwycięstwo.

Dr  Daw May Win Myint (kobieta), 58, wybrana na członka parlamentu i dr Than Nyein (mężczyzna), 71 również wybrany na członka parlamentu, zostali uwięzieni w 1997 za zorganizowanie spotkania NLD. Ich pierwotne wyroki zostały przedłużone w 2004, oboje cierpią na zły stan zdrowia.

Win Htein (mężczyzna), 66, starszy asystent lidera NLD Daw Aung San Suu Kyi, uwięziony w 1996 między innymi za aktywizację rolników i członków NLD do gromadzenia statystyk rolniczych. Był przetrzymywany w odosobnieniu, cierpi na wiele problemów zdrowotnych, włącznie z nadciśnieniem i chorobą serca.

Aung Soe Myint Oo (mężczyzna), wybrany na członka parlamentu, został skazany w sierpniu 2003 na siedem lat za -posiadanie motocykla bez licencji-, jednak przypuszcza się, że był celem ataku ze względu na swoją działalność polityczną.

U Khin Maung Swe, (mężczyzna), 66, wybrany na członka parlamentu z ramienia NLD, skazany w sierpniu 1994 na siedem lat więzienia.

U Than Naing (mężczyzna), członek NLD.
-Uwolnienie tych siedmiu więźniów politycznych to bardzo dobra wiadomość. Jednak nie jest to- i nie może być tak postrzegane- koniec, lecz początek- powiedział Benjamin Zawacki.
Tło:

Amnesty International zleciło swoim sympatykom przeprowadzenie Pilnej Akcji w sprawie U Win Tina w lipcu bieżącego roku. Był osadzony w Więzieniu Yoangon Insein, często zamykany w odosobnieniu w ciągu ostatnich 19 lat, nie otrzymywał opieki medycznej, której potrzebował.

U Win Tin został aresztowany 4 czerwca 1989 podczas obławy na członków opozycyjnej partii politycznej. Został skazany trzykrotnie, w sumie na 21 lat więzienia. U Win Tin ostatni raz został skazany w marcu 1996 na dodatkowe siedem lat więznienia za pisanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych o warunkach panujących w więzieniu oraz za pisanie i rozprowadzanie antyrządowych pamfletów/ulotek w więzieniu. Władze określiły to jako: -sekretne publikowanie treści propagandowych, mających podżegać do zamieszek w więzieniu-.

U Win Tin napisał dokument dla ONZ, który nazwał -Zeznania więźnia sumienia z Więzienia Insein, który został niesprawiedliwie uwięziony; żądania i prośby odnoszące się do łamania praw człowieka w Birmie-, w którym opisuje tortury i brak opieki medycznej w więzieniu. Podczas gdy władze prowadziły śledztwo w sprawie napisania tego listu, U Win Tin był przetrzymywany w celi zaprojektowanej dla psów wojskowych, bez posłania. Był pozbawiany żywności i wody oraz wizyt rodzinnych przez długi okres czasu. 
Tłumaczył Łukasz Ponikiewski