Członkowie ONZ głosowali za Traktatem o Handlu Bronią ? 31.10.2008

Traktat poparło 145 państw, kolejne dwa podpisały się pod nim później. Wynik ten, w porównaniu do 139 państw początkowo głosujących za rozpoczęciem projektu ONZ w październiku 2006, oznacza, że coraz większa część świata zgadza się na ten Traktat i go akceptuje. 116 członków głosujących na -tak- było również współinicjatorami tej rezolucji. Zdecydowanie najsilniejsze poparcie dla Traktatu wyrażały państwa z Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Europy, które domagały się znacznego zaostrzenia kontroli handlu bronią zarówno w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, jak i głównych eksporterów. Przeciwko Traktatowi zagłosowały jedynie Stany Zjednoczone i Zimbabwe ignorując tym samym rosnącą aprobatę ze strony świata dla ATT.     
Ponad 1000 osób każdego dnia staje się bezpośrednimi ofiarami użycia broni palnej a kolejnych kilka tysięcy umiera w wyniku konfliktów zbrojnych. Ludzie tracą dach nad głową, są wypędzani z ich własnej ziemi, torturowani, brutalnie atakowani i okaleczani. Od października 2006 roku, kiedy ONZ rozpoczynało projekt ATT, bezpośrednio od broni palnej zginęło ok. 695 tysięcy osób. Liczba ta najlepiej prezentuje rozmiary problemu i natychmiastową potrzebę ukończenia prac nad Traktatem. Dalsza zwłoka jest jednoznaczna z kolejnymi ofiarami. 
 -Dzisiejsze głosowanie było milowym krokiem dla świata przybliżającym nas do Traktatu o Handlu Bronią, którego fundamentem ma być poszanowanie praw człowieka. Jedynie taki traktat może faktycznie powstrzymać rozlew krwi-, mówi Brian Wood z Amnesty International. -Ta decyzja oznacza, że postanowienia Karty ONZ i pozostałe obowiązki państwowe muszą być zasadniczym punktem odniesienia dla Traktatu. Postawa, którą przyjęły rządy USA i Zimbabwe, jest haniebna. Celem ATT  jest ocalenie tysięcy istnień i ich środków utrzymania, a głosowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu wynika z braku zasad moralnych-, dodaje Wood.
Anna Macdonald z Oxfam International skomentowała: -Obecnie większość rządów popiera Traktat o Handlu Bronią i muszą one teraz działać w trybie pilnym. Decyzja podjęta dzisiaj pomoże nam zatrzymać potężną machinę nieodpowiedzialnego handlu bronią; bronią, która od dziesięcioleci zalewa strefy konfliktów na świecie przynosząc śmierć, okaleczenie i biedę, dokładnie tak dzieje się teraz w Demokratycznej Republice Kongo (DRC). Jednak świat potrzebuje teraz skoków naprzód, nie tylko kroków, bo każdy stracony dzień to setki straconych ludzi.- 
Mark Marge z International Action Network on Small Arms: -To głosowanie jest zwycięstwem milionów działaczy na całym świecie. Jednak w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na odpoczynek. Wszyscy przeciwnicy nadużywania broni będą nieprzerwanie naciskać na rządy swoich krajów, aby  został jak najszybciej wprowadzony traktat –  niepodważalny i prawnie wiążący.-

Zarys procesu tworzenia ATT
W 2006 roku rezolucja -Towards an Arms Trade Treaty- (-W stronę Traktatu o Handlu Bronią-) autorstwa Argentyny, Australii, Kostaryki, Finlandii, Japonii, Kenii i Zjednoczonego Królestwa została przedłożona do głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Wtedy 153 kraje poparły rezolucję głosując na tak, 24 wstrzymały się od głosu a jedynie USA zagłosowało przeciwko przyjęciu rezolucji.
Zgoda, którą kraje ochoczo wyraziły na ATT w grudniu 2006 roku, rozpoczęła skomplikowany proces badania wykonalności i zakresu, i stworzenia wstępnej wersji parametrów projektu ATT w 2007 roku. W kolejnym etapie państwa członkowskie zgłaszały swoje wnioski i propozycje (ponad 100 przedłożonych opinii – niespotykane do tej pory), a w 2008 roku projekt był analizowany przez Grupę Rządowych Ekspertów ONZ. Ostatnia grupa złożyła raport do ONZ w sierpniu 2008 roku, w którym wskazanych zostało kilka poglądów zgodnych i kilka odmiennych.
Kampania Broń kontrolowana została zapoczątkowana przez Amnesty International, International Action Network on Small Arms i Oxfam International. Więcej informacji na temat tej kampanii jak również na temat ATT znajdziesz na stronie www.controlarms.org
Tłumaczyła Ola Tarnowska