Dalsze informacje do PA 180/03 (EUR 62/005/2003, 20 czerwca 2003) Obawa o bezpieczeństwo/Obawa o stosowanie tortur i okrutne traktowanie Nowa obawa: Nieuczciwy proces

8 sierpnia Ruslan Sharipov wydał w sądzie oświadczenie przyznając się do wszystkich zarzutów, włączając Artykuł 128 (uprawianie stosunków seksualnych z nieletnimi). Wyrzekł się również wszystkich swoich krytycznych artykułów publikowanych między rokiem 2001 a majem 2003 roku oraz poprosił Prezydenta Uzbekistanu, jak również oficerów dwóch departamentów spraw wewnętrznych, o przebaczenie.

Pomimo iż proces w sądzie okręgowym Mirzo Ulugbek został ogłoszony, ze względu na obyczajowy charakter sprawy, zamkniętym dla publiczności, to sędzia przewodniczący wydał wcześniej Ruslanowi Szripovowi zgodę na obecność matki oraz jego obrońców i reprezentanta prawnego. Jednakże po przyznaniu się do winy , Ruslan Sharipv zwolnił swojego obrońce i reprezentanta prawnego oraz poprosił o wykluczeniu matki z dalszych posiedzeń. Dlatego też nie posiadał on żadnej obrony ani wparcia podczas swojego procesu.

Według obrońców Ruslana Sharipova, zapewniał on o swojej niewinoości od początku procesu 23 lipca, aż do swojego ponownego wystąpienia przed sądem w dniu 8 sierpnia, po trzydniowej przerwie. Ruslan Sharipov powiedział swoim obrońcom, iż został zmuszony do zmuszenia obciążających zeznań ze względu na bezpieczeństwo swoje, swojej matki oraz zespołu obrońców. Pomimo iż obrońcy donieśli o braku jakichkolwiek śladów tortur lub okrutnego traktowania, to jednak istnieją poważne obawy, iż podczas trzydniowej przerwy, oficerowie wymiaru sprawiedliwości poddali Ruszana Sharipova naciskowi psychicznemu oraz prawdopodobnie wywarli nacisk fizyczny w celu zmuszenia go do przyznania się do winy oraz do zwolnienia swoich obrońców.

Jednakże poprzednio, w apelacji do Sądy Najwyższego Uzbekistanu, napisanej przez Ruslana Sharipovowa w więzieniu 16 lipca i opublikowanej 12 sieprnia, upierał się on, iż nie uprawiał on żadnych stosunków seksualnych z rzekomymi ofiarami. Podkreślał on również, iż sprawa ta została sfabrykowana przez departament spraw wewnętrznych Mirzo Ulugbek w celu ukarania go za swoje krytyczne sprawozdania jako korespondenta rosyjskiej agencji informacyjnej PRIMA oraz za jego działalność jako prezesa niezarejestrowanej organizacji praw człowieka -Grazhdanskoe Sodeystvye- (Pomoc obywatelska). Utrzymywał on również, iż oskarżyciel postanowił ignorować wyniki badań sądowych wykonanych po jego aresztowaniu, które oczyściły go i jego rzekome ofiary.

Tło sprawy
Ruslan Sharipov został zatrzymany 26 maja i oskarżony o homoseksualizm (Artykuł 120 Uzbeckiego Kodeksu Karnego). Został on również później oskarżony na podstawie Artykułu 127 (zachęcanie nieletnich do popełniania czynów aspołecznych) i Artykułu 128 (uprawianie stosunków seksualnych z nieletnimi). Ruslan Sharipov opublikował szereg artykułów o stosowaniu tortur oraz okrutnego traktowania jak również nękania obrońców praw człowieka przez uzbeckie służby bezpieczeństwa. Współpracował on również z kilkoma międzynarodowymi organizacjami praw człowieka. Był on już poprzednio aresztowany i przesłuchiwany w sprawie swoich działań jako dziennikach i obrońca praw człowieka. Był również przez wiele lat jawnym biseksualistą, jednakże zaprzeczył on uprawianiu jakichkolwiek stosunków homoseksualnych na terytorium Uzbekistanu.

Zgodnie z Artykułem 120 Uzbeckiego Kodeksu Karnego z 1995 eoku -zaspokajanie potrzeb seksualnych mężczyzny z mężczyzną bez udziału przemocy- jest karalne wyrokiem do trzech lat więzienia. Artykuł ten nie był używany przez ostatnie kilka lat”

Jak najszybciej wyślij apel w języku angielskim, rosyjkim, uzbeckim lub polskim:

  • wyrażając swoje zaniepokojenie o bezpieczeństwo dziennikarza i obrońcy praw człowieka Ruslana Sharipova, ze względu na jego skazanie w dniu 13 sierpnia na podstawie zarzutów m.in. o kontakty seksualne z nieletnimi, które mogły został sfabrykowane w celu ukarania go za jego działalność dziennikarką o obrońcy praw człowieka;
  • wzywając władze do przeprowadzenia natychmiastowego i bezstronnego śledztwa w sprawie zarzutów, iż Ruslan Szaripov został zmuszony do przyznaniu się do winy, prawdopodobnie jako rezultat stosowaniu przymusu;
  • wzywając władze do zagwarantowania, iż Ruslan Sharipov nie jest torturowany zarówno przez funkcjonariuszy i innych więźniów;
  • wyrażając zaniepokojenie, iż jego proces nie został przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami uczciwych procesów.

Listy prosimy wysyłać do:
General Procurator of Uzbekistan
Rashidjon Hamidovich KODIROV
Prosecutor General’s Office of the Republic of Uzbekistan
ul. Yahyo Gulomov 66
Tashkent
70000
Republic of Uzbekistan
Telegram: Prosecutor General’s Office, Tashkent, Uzbekistan
E-mail: [email protected]
Fax: + 998 71 1333917/ 133 73 68
Zwrot grzecznościowy: Dear Procurator General / Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

Minister of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
Zakirzan Almatovich Almatov
Ministry of Internal Affairs
ul Novruz 1
Tashkent
700029
Republic of Uzbekistan
Telegram: Minister of Internal Affairs, Tashkent, Uzbekistan
Fax: + 998 71 133 89 34
Salutation: Dear Minister

Kopie listów prosimy wysyłać do:
Parliamentary Commissioner for Human Rights
Sayora Rashidova
Parliamentary Commission for Human Rights
ul.Xalqlar Do’stligi 1
Tashkent
700035
Republic of Uzbekistan
Fax: + 998 71 139 85 55
E-mail: [email protected]

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
W razie wysyłania apeli po 24 września 2003 roku prosimy skontaktować się najpierw z Amnesty International.