Delta Nigru: Przemysł naftowy przyniósł biedę i zanieczyszczenie.

Zanieczyszczenie i zniszczenie środowiska spowodowane przez przemysł naftowy zaowocowało naruszeniem prawa setek tysięcy ludzi do zdrowia i życia w zdrowym środowisku, prawa do odpowiedniego standardu życia (łącznie z prawem do jedzenia i wody) oraz prawa do zarabiania na życie poprzez pracę.
Opublikowany raport: -Ropa naftowa, zanieczyszczenie i bieda w delcie Nigru- opisuje szczegółowo jak nigeryjski rząd poniósł klęskę próbując zmusić firmy naftowe do wzięcia pod uwagę zanieczyszczeń, które spowodowały.
-Firmy naftowe zbyt długo wykorzystują już slaby system Nigerii,- mówi Audrey Gaughran z Amnesty International. -Nie zapobiegają odpowiednio zniszczeniom środowiska i często nie udaje im się rozwiązać problemu niszczącego wpływu, który ich działalność wywiera na życie ludzi.-
Delta Nigru jest jednym z 10 światowych, najważniejszych obszarów podmokłych i nadmorskich ekosystemów, domem dla 31 milionów ludzi. Jest także miejscem wielkich złóż ropy, która jest wydobywana od dekad przez rząd Nigerii, oraz przez międzynarodowe firmy naftowe. Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych opisuje region jako cierpiący od -administracyjnego zaniechania, rozpadającego się systemu socjalnego i infrastruktury, wysokiego bezrobocia, społecznego upośledzenia, nędzy, brudu i konfliktów wewnętrznych.-
Nędza i jej kontrast z bogactwem rodzącym się z ropy, jest jednym ze surowszych i najbardziej niepokojących przykładów -przekleństw bogactw naturalnych- na świecie. Od lat sześćdziesiątych wartość wydobytej ropy szacuje się na 600 miliardów dolarów. Pomimo to, wielu ludzi żyjących na roponośnych terenach jest zmuszonych do picia, gotowania i mycia się zanieczyszczonej wodzie, jeść ryby zatrute ropą i innymi toksynami.
-Ponad 60 % ludzi w regionie zależy od środowiska naturalnego przez całe życie,- mówi Audrey Gaughran. -Obecnie, zanieczyszczenie i przemysł naftowy niszczy źródła, na których polegają.- Zanieczyszczenie naftowe zabija ryby, ich pożywienie i larwy, niszczy ich zdolność rozmnażania, powodując natychmiastowe i długotrwałe zniszczenia na zapasach ryb. Niszczy również sprzęt rybacki. Wycieki i odpady ropy zniszczyły też rolnictwo. Długoterminowe skutki obejmują zniszczenie żyznych ziem i produktywności rolnictwa. W przypadkach wielu rodzin oznacza to utratę jedynego źródło utrzymania, co w parze z brakiem rekompensaty prowadzi ludzi do kradzieży ropy oraz niszczenia infrastruktury naftowej. Jest to próba uzyskania odszkodowania.
Uzbrojone grupy coraz intensywniej domagaj się większej kontroli nad bogactwami regionu, angażują się kradzież ropy na dużą skalę i nękanie robotników. W akcjach odwetowych rządu przeciw bojówkom często używana jest nadmierna siła. W wielu wypadkach społeczności poddawane sa karze zbiorowej, co dodatkowo umacnia gniew i poczucie krzywdy.
Przemysł naftowy w delcie Nigru angażuje zarówno rząd Nigerii, jak i podmioty zależne od miedzynardowych firm. Petroleum Development Company, zależna od Royal Dutch Shell jest głównym operatorem w kraju. Większość przypadków badanych przez Amnesty International dotyczy właśnie tej firmy. Wycieki i odpady ropy, wybuchy gazu są bardzo częste. Wycieki ropy wynikają z korodowania rur naftowych, kiepskiego stanu infrastruktury, przecieków, błędów ludzi. Niekiedy są też rezultatem wandalizmu, kradzieży czy sabotażu.
Skala zanieczyszczenia i zniszczenia środowiska nigdy nie była odpowiednio oszacowana. Liczby wahają się zależnie od źródła, ale setki wycieków zdarzają się co roku. Według Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych ponad 6 800 wycieków zostało zarejestrowanych w latach 1976 – 2001. Według Narodowej Agencji Wykrywania Wycieków i Reakcji 2000 miejsc potrzebuje pomocy z powodu zanieczyszczenia naftowego. Prawdziwe liczby mogą być jednak wyższe.
System wykonawczy w delcie Nigru jest wadliwy. Nigeria ma prawa i regulacje, które mogą zmusić firmy do dostosowania się do międzynarodowych standardów i do chronienia środowiska, ale prawa te i regulacje nie są egzekwowane. Agencje rządowe są nieefektywne i niekiedy rozdarte konfliktem interesów.
-Ludzie delty Nigru widzą naruszanie swoich praw przez firmy naftowe, których rząd nie może pociągnąć do odpowiedzialności.- mówi Audrey Gaughran – Odmawią się im dostępu do informacji o tym, jak wydobycie i produkcja ropy wpłynie na ich życie i systematycznie odmawia się im dostępu do sprawiedliwości-