DOBRA WIADOMOŚĆ: Aktywista psychiatra uwolniony.

Ihar Pastnou został zwolniony z Rejonowego Szpitala Psychiatrycznego w Witebsku 30 września, a jego leczenie kontynuowano poprzez przychodnię. Lekarz wrócił już do pracy, jednak diagnoza “psychotycznego zaburzenia osobowości z manią w kierunku prześladowania autorytetów” została utrzymana, przez co może on być poddany dalszemu leczeniu gdyby wrócił do krytyki władz.

12 września, podczas zamkniętej sesji Sąd Rejonowy w Witebsku, w obecności wyłącznie prokuratora i przedstawicieli szpitala postanowił o przymusowym poddaniu Ihara Pastnou leczeniu w Regionalnym Centrum Psychiatrii i Narkologii w Witebsku. Zatrzymany zaskarżył decyzję o nielegalnym przetrzymywaniu w szpitalu.

Ihar Pastnou swój pobyt na oddziale określa jako psychologiczną torturę; pozbawiono go wszelkiego kontaktu ze światem zewnętrznym, w tym możliwości rozmowy z adwokatem, wykonywania rozmów telefonicznych czy przyjmowania przesyłek. Nie był również świadomy, że organizacje obrony praw człowieka, jego przyjaciele i aktywiści podjęli kampanię wzywającą do jego uwolnienia. Początkowo odmawiał udziału w terapii, jednak gdy lekarze zagrozili mu przedłużeniem pobytu w szpitalu zgodził się przyjmować przepisane środki.    


Ihar Pastnou podziękował Amnesty International za apele wysyłane w jego obronie: “Jestem pewien że listy odegrały rolę w moim uwolnieniu, jednak nie chodzi tu tylko o mnie. Obawiam się, że władze stosować będą tego rodzaju metody w walce z dysydentami.” Amnesty International nadal monitoruje sytuację Ihara Pastnou i wpiera jego starania o niezależną opinię medyczną.

Obecnie nie są konieczne dalsze działania w tej sprawie. Serdecznie dziękujemy za wysłane apele.

Oryginalna Pilna Akcja: http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7979.html