Dobra wiadomość: Rosja – Julia Priwiedionna

Julia jest członkinią organizacji FAKEL-PORTOS (Formacja Altruistycznych Kandydatów dla Ewolucji Ludzkości – Poetyzowane Stowarzyszenie na rzecz Opracowania Teorii Ogólnonarodowego Szczęścia). Była na policyjnej liście poszukiwanych od 2000 roku, kiedy liderom grupy wytoczono sprawę karną.

Oskarżono ją o branie udziału w biciu niektórych nastoletnich członków FAKEL-PORTOS, zaangażowanie w przymusowe przetrzymywanie nastolatków w siedzibie FAKEL-PORTOS i stworzenie nielegalnej grupy zbrojnej dla utrzymywania porządku w organizacji. Julia Priwiedionna nie przyznała się do żadnego z zarzucanych jej czynów. Według doniesień, wszyscy rzekomi pokrzywdzeni w tej sprawie cofnęli swoje zeznania, twierdząc że zeznawali oni pod presją śledczych. Według stwierdzeń prawnika Priwiedionnej, podczas procesu nastąpiło wiele naruszeń procedur.

W lutym 2010, w czasie, gdy toczył się jej proces przed sądem okręgowym w Moskwie, była ona przetrzymywana w szpitalu psychiatrycznym, choć niezależni psychiatrzy nie znaleźli dla tego uzasadnienia. Uznano ją za zdrową 11 marca i zwolniono.

Julia Priwiedionna przebywa obecnie na wolności.  Nie są potrzebne dalsze działania ze strony Sieci Pilnych Akcji. Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali swoje apele w tej sprawie.