DOBRE WIADOMOŚCI: Andrej Sannikau i Źmicer Bandarenka uwolnieni!

Opozycyjny kandydat na prezydenta Białorusi, Andrej Sannikau, otrzymał w maju 2011 wyrok pięciu lat więzienia za udział w powyborczych demonstracjach w grudniu 2010. Amnesty International uważa wysuwane przeciw niemu oskarżenia za bezpodstawne, a celem prześladowania stał się z powodu pokojowego korzystania z wolności zgromadzeń i wolności słowa. Andrej Sannikau został zwolniony z kolonii karnej Vitba-3 w Witebsku, na podstawie prezydenckiego aktu ułaskawienia. W tej chwili jest już z rodziną, w domu w Mińsku.
W pierwszych słowach dla dziennikarzy, tuz po wyjściu z więzienia powiedział: “…chcę przekazać wszystkim słowa podziękowania za wsparcie i solidarność. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem takiego wsparcia i solidarności. Bardzo wam dziękuję!”.
Andrej Sannikau został przeniesiony do kolonii karnej Vitba-3 w obwodzie witebskim dnia 24 listopada 2011, po niemal dwutygodniowym ciągu kolejnych przenosin pomiędzy aresztami. Amnesty International jest przekonana, że częste przenosiny, którym go poddawano, stanowiły formę fizycznego i psychicznego nacisku mającą skłonić go do podpisania zeznań. W styczniu 2012 Andrej Sannikau przekazał żonie, że 20 listopada 2011, zastraszony groźbami skierowanymi przeciwko jego synowi podpisał prośbę o ułaskawienie skierowaną do prezydenta Aleksandra Łukaszenki.
Źmicer Bandarenka, koordynator Europejskiej Białorusi i członek sztabu wyborczego Andreja Sannikaua, skazany w kwietniu 2011 na dwa lata więzienia, został uwolniony z kolonii karnej nr. 15 w Mohyłowie 15 kwietnia. Amnesty International wyraża zaniepokojenie faktem, że więźniowie sumienia są zmuszani do występowania o akt łaski, i zamierza kontynuować kampanię wzywającą do bezwarunkowego uwolnienia pozostałych więźniów sumienia.
W więzieniach nadal przebywają pozostali działacze opozycyjni skazani w związku z demonstarcją w Mińsku, która miała miejsce 19 grudnia 2010 r.:
Paweł Sewjarjanets, skazany na trzy lata więzienia 16 marca 2011;
Zmicer Daszkiewicz, skazany na dwa lata więzienia 24 marca 2011;
Eduard Lobau, skazany na cztery lata więzienia 24 marca 2011;
Mikałaj Statkiewicz, skazany na sześć lat więzienia 26 marca 2011.
W więzieniu przebywa również Aleksandr Bialacki, skazany na cztery i pół roku więzienia 29 listopada 2011. Jeden z najbardziej znanych białoruskich obrońców praw człowieka, uwięziony z powodu swojej działalności w Centrum, Praw Człowieka “Wiosna”.
Nie wzywamy w tej chwili do żadnych nowych działań ze strony sieci Pilnych Akcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wysłały apele.
Amnesty International nadal monitoruje sytuację wymienionych więźniów i będzie podejmować dalsze kroki odpowiednio do ich sytuacji.
Wcześniej pisaliśmy o tej sprawie: “PILNA AKCJA: Żona Andreja Sannikau obawia się o mężą.”