DOBRE WIADOMOŚCI: Skazana na ukamienowanie Sudanka wolna!

W pierwotnym procesie, 13 maja sąd w Ombada uznał Intisar Sharif Abdallah winną cudzołóstwa i skazał ją na śmierć przez ukamienowanie. Wyrok oparty był wyłącznie na zeznaniach Intisar Sharif Abdallah, które złożyła pod przymusem, pobita przez własnego brata. W pierwotnym procesie Intisar Sharif Abdallah odmówiono również dostępu do adwokata.
Po wyroku z 13 maja, współpracujący z Intisar Sharif Abdallah prawnicy złożyli odwołanie do sądu apelacyjnego w Omdurmanie. Sąd apelacyjny zadecydował 20 czerwca o anulowaniu wyroku z 13 maja, przywołując naruszenie przez sąd w Ombada konstytucyjnego prawa Intisar Sharif Abdallah do obrony. Sąd w Omdurmanie nakazał powtórzenie procesu przed sądem w Ombada.
Podczas powtórnego procesu przed sądem w Ombada, 2 lipca, adwokaci Intisar Sharif Abdallah złożyli oświadczenie o wycofaniu przez Intisar Sharif Abdallah wcześniejszych zeznań, w tym przyznania się do winy. Następnego dnia sąd w Ombada oddalił sprawę z braku dowodów, powołując się na art. 141 Ustawy o postępowaniu karnym z 1991 roku. Intisar Sharif Abdallah została uwolniona 3 lipca popołudniu. Nie ma przeciw niej żadnych innych zarzutów.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w Pilną Akcję. Dalsze działania nie są już konieczne.
Więcej o procesie Intisar Sharif Abdallah:
PILNA AKCJA: Sudanka skazana na ukamienowanie