Dyrektorka Amnesty International Polska odznaczona

Podczas dzisiejszej gali w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski odznaczył Dyrektorkę Amnesty International Polska, Draginję Nadaždin. Prezydent w uzasadnieniu podziękował za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i osiągnięcia podejmowane z pożytkiem dla kraju w pracy zawodowej i społecznej.
– To dla mnie niezwykły dzień i wspaniałe wyróżnienie. Traktuję je jako nagrodę dla całego ruchu Amnesty International za nieprzerwaną pracę na rzecz praw człowieka, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i ugruntowanie wartości demokratycznych – powiedziała Draginja Nadaždin.
Nagroda została wręczona podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, na zakończenie którego odznaczono wybitnych działaczy organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.
– Chciałabym, by dzisiejsza nagroda przełożyła się na jeszcze skuteczniejszą pracę na rzecz praw człowieka – dodała Dyrektorka polskiej sekcji Amnesty International.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, wręcza Draginji Nadaždin, Dyrektorce Amnesty International Polska, Złoty Krzyż Zasługi. Fot. Grzegorz Żukowski.