Egipt: Czternastka z Gizy

Skazanie
17 kwietnia 2003 Sąd Kryminalny w Gizie, nieopodal Kairu, ogłosił swój wyrok w sprawie 16 mężczyzn oskarżonych ze względu na ich domniemaną orientację seksualną. Czternastu z nich zostało skazanych na okres od roku do trzech i pół roku pozbawienia wolności. Dwóch mężczyzn uniewinniono. Rozprawa apelacyjna rozpoczęła się 24 maja 2003 roku.

Następujących 11 mężczyzn znajduje się obecnie w więzieniu, gdzie odbywają swój wyrok: Walid Muhammad ‘Abd al-Wahab Weshahi; Muhammad ‘Umar Ibrahim; Ahmed Husni Mustafa; Muhammad ‘Issa Sadeq; Husni Ibrahim Zaki; Anwar Kamal Anwar; ‘Amr ‘Abdel Na’im Mahmud; Muhammad ‘Abd al-Latif Sayed; ‘Amr Mustafa Wafiq; Khalid Muhammad Shawqi; oraz Muhammad Gum’a Bayumi.

Zarzuty
Mężczyźni zostali oskarżeni o -notoryczną rozpustę-. Pomimo iż stosunki seksualne pomiędzy osobami tej samej płci nie są wyraźnie zakazane przez prawodawstwo egipskie, w praktyce do kryminalizacji dobrowolnych stosunków homoseksualnych dokonywanych pomiędzy dorosłymi osobami w miejscach prywatnych stosuje się zarzut -notorycznej rozpusty-.

Tortury i okrutne traktowanie
Amnesty International otrzymała informacje, iż mężczyźni ci byli poddani okrutnemu traktowaniu podczas początkowej etapy zatrzymania, kiedy przebywali na posterunku policji w Gizie.

Aby ustalić czy mężczyźni byli zaangażowani w stosunki seksualne z innymi mężczyznami, zmuszono ich do poddania się badaniom mającym na celu sprawdzenie czy uprawiali seks analny. Badanie takie jest formą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Prześladowania ze względu na orientację seksualną
Geje w Egipcie doznają dyskryminacji, prześladowań i przemocy po prostu za to, kim są. Dziesiątki mężczyzn jest wiezionych w Egipcie wyłącznie ze względu na swoja faktyczną lub domniemaną orientację seksualną.

W ostatnim roku kilkakrotnie zdarzały się przypadki oskarżania o homoseksualizm mężczyzn, aresztowanych po tym, jak umówili się przez Internet na spotkanie z ludźmi, którzy okazywali się tajnymi agentami lub policyjnymi informatorami.

Amnesty International otrzymała dziesiątki doniesień o stosowaniu tortur i okrutnego traktowania od mężczyzn wiezionych ze względu na ich orientację seksualną. Najbardziej narażeni na tortury są podczas pobytu na posterunkach policji we wstępnym etapie zatrzymania.

Amnesty International uważa, iż wszyscy, którzy są więzieni wyłącznie ze swoją faktyczną lub domniemaną orientację seksualną, są więźniami sumienia. AI wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.

Organy praw człowieka ONZ
Różne organy praw człowieka ONZ wyraziły swoje zaniepokojenie traktowaniem mężczyzn ze względu na ich orientację seksualną. Na przykład w październiku 2002 podczas zdawania sprawozdania przed Komitetem Praw Człowieka ONZ w październiku 2002 roku przedstawiciel Egiptu powiedział, że: -homoseksualizm nie jest przestępstwem kryminalnym-.Jednakże trwające procesy i aresztowania osób zatrzymanych wyłącznie ze względu na ich faktyczną lub domniemaną orientację seksualną wskazują, iż zarzut -notorycznej rozpusty- jest w dalszym ciągu używany do kryminalizacji dobrowolnych stosunków homoseksualnych dokonywanych w miejscach prywatnych.

Komitet Praw Człowieka ONZ, po zbadaniu okresowego raportu Egiptu, na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich wydał kilka rekomendacji mówiących m.in., iż Egipt powinien -powstrzymać się od karania dobrowolnych stosunków homoseksualnych dokonywanych w miejscach prywatnych.

Co możesz zrobić-
Napisz list do władz Egiptu wzywając do:

  • natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich zatrzymanych wyłącznie ze względu na ich faktyczną lub domniemaną orientację seksualną lub tożsamość płciową, włączając w to osoby wymienione powyżej;
  • podkreślając, iż kryminalizacja dobrowolnych stosunków seksualnych dokonywanych pomiędzy dorosłymi osobami tej samej płci jest dyskryminacją i pogwałceniem prawa międzynarodowego;
  • wzywając do przeprowadzenia natychmiastowego, rzetelnego i bezstronnego śledztwa w sprawie zarzutów o stosowanie tortur, oraz postawienia osób odpowiedzialnych przed oblicze wymiaru sprawiedliwości;
  • zakończenia stosowania badań medycznych mających na celu ustalenie, czy podejrzany uprawiał seks analny, jako że badania takie są formą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Listy prosimy wysyłać do:
His Excellency Muhammad Hosni Mubarak
President of the Arab Republic of Egypt
‘Abedine Palace
Cairo
Egypt
Fax: +20 2 390 1998
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościwy: Your Excellency / Szanowny Panie Prezydecie

Mr. Faruq Sayf al-Nasr
Minister of Justice
Ministry of Justice
Midan Lazoghly
Cairo
Egypt
Fax: +20 2 795 8103
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościwy: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze