Federacja Rosyjska: Amnesty International wzywa do zwolnienia Igora Sutiagina z więzienia na czas ponownego procesu.

AI Index: EUR 46/046/2004

Aresztowanie i oskarżenie Igora Sutiagina wzbudziło poważne obawy o to, że sprawa miała podłoże polityczne. Sutiagin jest jednym z kilkunastu niezależnych naukowców, dziennikarzy i działaczy na rzecz środowiska naturalnego, których w ostatniej dekadzie spotkały politycznie motywowane prześladowania z powodu ich współpracy z obcokrajowcami w kwestiach uznanych za delikatne przez rząd rosyjski. Śledztwu w sprawie Igor Sutiagina i jego późniejszemu procesowi towarzyszyło naruszanie międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu.
 
Amnesty International uważa Igora Sutiagina za więźnia politycznego. Organizacja wzywa do szybkiego powtórzenia procesu naukowca, zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu. AI wzywa do uwolnienia Igora Sutiagina z więzienia na czas ponownego procesu.
 
Dziś Amnesty International wraz z Human Rights Watch, International Helsinki Federation for Human Rights (Międzynarodową Helsińską Federacją Praw Człowieka), Moskiewską Grupą Helsińską oraz Public Committee for the Protection of Scientists (Społecznym Komitetem Obrony Naukowców) wydały oświadczenie, w którym wyraziły swoje obawy dotyczące procesu i uwięzienia Igora Sutiagina.