Francja: Sprawiedliwość zawodzi ofiary brutalności policji

W swoim raporcie -Francja: Poszukiwanie sprawiedliwości-, Amnesty International podczas 10 lat dokumentacji i ujawniania spraw, odkryła wzrastającą liczbę przypadków nadużyć wymiaru sprawiedliwości wobec spraw oskarżania i karania pogwałcających prawa człowieka. Nadużycia te obejmują tzw. -podwójne standardy wymierzania sprawiedliwości-, polegającą na tym, że o wiele szybciej sądzi się sprawy wniesione przez funkcjonariuszy niż te, z powództwa ich ofiar. Obydwie sprawy Youssefa Khadfa (zabicie przez policję) i Adssa Ihicha (śmierć w areszcie) musiały odczekać 10 lat zanim trafiły na wokandę. Ten wzorzec bezkarności przyczynia się do znacznego osłabienia się powszechnej wiary w to, że urzędnicy odpowiedzialni za wprowadzanie w życie praw, działają zgodnie z rządami prawa oraz że czują się oni odpowiedzialni za swoje działania. Amnesty International dowiedziała się, że wiele spraw nigdy nie trafia na salę sądową, a nawet jeśli się tak dzieje, winni są rzadko skazywani, a wyroki są często niskie.
-Naszym zdaniem bezkarność policjantów dopuszczających się naruszeń praw człowieka funkcjonuje w życiu codziennym – ujawniliśmy rozwiniętą na szeroką skalę niesprawiedliwość jurysdykcji w procesie skutecznego dochodzenia, oskarżania i karania pogwałcających prawa człowieka w sprawach z zakresu stosowania prawa-powiedziała Nicola Duckworth z Amnesty International.
Liczba śmiertelnych postrzeleń przez policjantów i żandarmów w niewyjaśnionych okolicznościach zmalała w przeciągu ostatnich lat, lecz ilość skarg dotyczących znęcania się oficerów zwiększyła się. Liczba skarg dotyczących postępowania policji zwiększyła się o 18,5% w 2004 r.
Co więcej, Amnesty International jest przejęta ciągłym brakiem poszanowania dla wewnętrznych zasad, kodeksu postępowania, jak i międzynarodowych norm. Są to m. in.: niechęć oskarżycieli publicznych do prowadzenia spraw przeciwko oficerom policji, złe traktowanie i brak gwarancji bezpieczeństwa w aresztach, niepotrzebnie przedłużające się opóźnienia w procesach sądowych oraz brak pełnej definicji tortur w kodeksie karnym.
 Organizacja nawołuje władze Francji do stworzenia niezależnych mechanizmów, które badałyby zarzuty poważnych nadużyć praw człowieka, po wnikliwym i starannym śledztwie stawiałyby przed sądem wszystkich odpowiedzialnych, od samego początku zapewniałyby wszystkim zatrzymanym dostęp do prawnika oraz gwarantowałyby zadośćuczynienie wszystkim ofiarom.
-Zapobieganie torturom jest przed wszystkim sprawą woli politycznej-powiedziała Nicola Duckworth -Wszyscy zamieszani w nadużycia muszą być pociągnięci do odpowiedzialności bez względu na ich pozycję społeczną-
 Raport The Search for Justice: The effective impunity of law enforcement officers in cases of shootings, deaths in custody or torture and ill treatment dostępny jest na stronie:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR210012005