Guantanamo: 11 lat w liczbach

LICZBY
11 – lat minęło od pierwszego transferu więźniów do amerykańskiego więzienia w Zatoce Guantanamo na Kubie.
166 – liczba więźniów przebywających w Guantanamo 8 stycznia 2013 r. Prawie połowa z nich to obywatele Jemenu.
779 – podana przez władze liczba więźniów przetrzymywanych w Guantanamo. Większość z nich nie została postawiona w stan oskarżenia, ani nie przeprowadzono procesu karnego.
600 – szacunkowa liczba więźniów przetransportowanych z Guantanamo do innych krajów od roku 2002.
9 – więźniów zmarło w Guantanamo w okresie, w którym Stany Zjednoczone sprawowały dozór nad tą placówką. Ostatni zgon miał miejsce we wrześniu 2012 roku. Według władz przyczyną siedmiu zgonów było samobójstwo, dwóch więźniów zmarło z przyczyn naturalnych.
12 – więźniów przebywających w Guantanamo nie miało 18 lat w chwili aresztowania.
1 – liczba więźniów przebywających w Guantanamo, którzy zostali przetransportowani na terytorium Stanów Zjednoczonych, aby stanąć przed sądem federalnym.
7 – liczba więźniów skazanych przez komisję wojskową, pięciu na mocy ugody przed-procesowej, której warunkiem było przyznanie się do winy,  czterech z nich zostało poddanych repatriacji.
6 – liczba więźniów, którym grozi kara śmierci po niesprawiedliwym procesie przeprowadzonym przez komisję wojskową.
W 2010 roku administracja pod rządami prezydenta Obamy za pomocą oddziału specjalnego przeprowadziła kontrolę w Guantanamo i wykazała, że w tym czasie w placówce znajdowało się 240 więźniów, z czego 36 było objętych czynnym śledztwem mającym na celu postawienie w stan oskarżenia. Ustalono również, że  48 innych osób nie zostanie ani zwolnionych, ani osądzonych, ale zostaną one zatrzymane na czas nieokreślony. Raport oddziału specjalnego stwierdził również, że 126 więźniów zostało przygotowanych do transferu z więzienia (44 z nich zostało przeniesionych do innych krajów zanim raport został opublikowany). We wrześniu 2012 roku władze Stanów Zjednoczonych opublikowały listę 55 więźniów, którzy nadal byli przetrzymywani, chociaż zostali przygotowani do transferu. Władze odnotowały jednocześnie, że lista ta nie zawiera nazwisk więźniów, których status transferu został zamknięty. Na postawie postanowienia sądu federalnego Stanów Zjednoczonych w październiku 2012 roku została podana tożsamość 56 więźnia przygotowanego do transportu.
INNE FAKTY
Dnia 16 października 2012 roku wyrok wydany przez komisję wojskową na jednego z dwóch więźniów, którzy nie zawarli ugody przed-procesowej i mieli stanąć przed sądem, został unieważniony przez amerykański sąd apelacyjny, który stwierdził, że „materialne wsparcie terroryzmu” według prawa amerykańskiego nie było uznawane za zbrodnię wojenną w czasie, w którym więzień ten popełnił domniemany czyn, za który został osądzony na mocy Ustawy o komisji wojskowej z 2006 roku.
Bez względu na kategorie ustanowione przez amerykański rząd, zgodnie z prawem międzynarodowym i prawami człowieka, jeśli więźniom nie postawi się zarzutów za popełnienie przestępstwa i jeśli nie zagwarantuje się im sprawiedliwego procesu w zwykłym sądzie cywilnym, to wszyscy więźniowie przebywający w Guantanamo muszą natychmiast zostać uwolnieni do państw (w tym potencjalnie do Stanów Zjednoczonych), które będą przestrzegać praw człowieka. Amnesty International całkowicie sprzeciwia się karze śmierci.
Czytaj więcej:
Guantanamo: W drugiej kadencji prezydent Obama musi poprawić błędy w przestrzeganiu praw człowieka – 10 stycznia 2013, amnesty.org.pl.
Guantánamo: 10 lat ludzkich błędów – 1 listopada 2012, Amnesty PL Blog.
Tłumaczyła: Agnieszka Knopik