Gurbandurdy Durdykuliew

Gurbandurdy Durdykuliew, 64-letni więzień sumienia z Turkmenistanu, został w 2004 roku bezprawnie osadzony w zakładzie psychiatrycznym, po tym, jak wystąpił do prezydenta swojego kraju o zgodę na pokojową manifestację polityczną.
             Jego przypadkiem zajęła się amerykańska sekcja Amnesty International. Działacze AIUSA z całego kraju pracowali na jego rzecz. Ponad czterysta studenckich grup AIUSA z północnowschodnich stanów -zaadoptowało- Durdykuliewa, wysyłając setki listów i petycji do władz Turkmenistanu, wzywających do niezwłocznego zwolnienia go ze szpitala.
             AIUSA pracowała także z Kongresem nad zwróceniem większej uwagi na sprawę Durdykuliewa, zarówno pisząc listy, jak i spotykając się z urzędnikami. 4 kwietnia 2006 roku, m.in. dzięki wysiłkom AIUSA, pięćdziesięciu czterech członków Kongresu wysłało list do prezydenta Turkmenistanu z żądaniem uwolnienia Durdykuliewa oraz zaprzestania zamykania dysydentów w szpitalach psychiatrycznych.
             Dzięki wysiłkom Amnesty International i wielu innych organizacji w kwietniu 2006 roku Durdykuliew odzyskał wolność.