Gwinea Równikowa: Więźniowie w obliczu śmierci głodowej

AI Index: AFR 24/006/2005 (Public)           
Z informacji, które otrzymała Amnesty International wynika, iż w ciągu ostatnich 6 tygodni warunki, w jakich przetrzymywani są więźniowie, uległy dramatycznemu pogorszeniu. Władze wstrzymały dostarczanie żywności do więzień i uniemożliwiły wszelkie kontakty z rodziną, prawnikami czy opieką konsularną.
            Wielu z przetrzymywanych w więzieniu Black Beach osób znajduje się w stanie skrajnego wyczerpania, spowodowanego torturami, złym traktowaniem, lub przewlekłą chorobą i brakiem odpowiedniego leczenia.
          -Głodzenie więźniów, brak opieki medycznej i przerażające warunki więzienne świadczą o skandalicznym niewywiązywaniu się władz Gwinei Równikowej z najbardziej podstawowych powinności względem prawa międzynarodowego. Jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, wiele osób przetrzymywanych w więzieniu Black Beach czeka śmierć-oświadczył Dyrektor Afrykańskiego Programu Amnesty International, Kolawole Olaniyan.
            Z doniesień wynika, że władze zredukowały dzienne racje żywnościowe z kubka ryżu w grudniu 2004 roku do jednej bądź dwóch bułek, natomiast od końca lutego 2005 roku dostawy żywności do więzień były sporadyczne.
            W chwili obecnej więźniowie są uzależnieni od żywności przekazywanej im przez rodziny za pośrednictwem strażników więziennych. Oznacza to, że jedenastu obcokrajowcom oraz dziesiątkom więźniów politycznych aresztowanych na lądzie stałym grozi śmierć głodowa, gdyż nie mają oni w Malabo żadnych krewnych, którzy mogliby się o nich zatroszczyć.
            Wszyscy więźniowie znajdują się w przydzielonych im celach przed dwadzieścia cztery godziny na dobę, natomiast obywatele innych państw są przetrzymywani mając ręce i nogi cały czas skute kajdankami.
            Amnesty International dowiedziała się, iż oprócz sześciu Armeńczyków oraz pięciu obywateli Republiki Południowej Afryki skazanych w listopadzie, w więzieniu Black Beach przebywa od kilku miesięcy czterech Nigeryjczyków. Nie rozpoczęto procesu w ich sprawie, ani tez nie postawiono im zarzutów, a o ich zatrzymaniu nie powiadomiono nigeryjskiej ambasady.
            Dwóch byłych więźniów Black Beach jest obecnie przetrzymywanych w głównej siedzibie policji w Malabo. W czerwcu 2002 roku w niesprawiedliwym procesie zostali oni uznani winnymi próby obalenia rządu. Amnesty International uważa ich za więźniów sumienia i wyraża obawy, iż mogą oni być torturowani.
            Amnesty International wzywa władze Gwinei Równikowej do natychmiastowego zapewnienia więźniom regularnych i adekwatnych posiłków, opieki medycznej, zdjęcia kajdan z rąk i nóg, zaprzestania zatrzymań incommunicado, oraz udzielenia międzynarodowym organizacjom humanitarnym, takim jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża natychmiastowego dostępu do przetrzymywanych.