Honduras – Obawa o bezpieczeństwo / zagrożenie życia

PUBLIC AI Index: AMR 37/013/2003
Ericka (prawdziwe nazwisko: Erick David Yánez), osoba transpłciowa, członkini Comunidad Gay Sampedrana, została napadnięta przez dwóch policjantów; policjanci jechali służbowym samochodem najprawdopodobniej jednak -zamierzali skorzystać z usług prostytutek- (jak napisała gazeta Tiempo). Policjanci zorientowali się, że Erick (znany też jako Erica), jest osobą transpłciową; wybuchła ostra kłótnia, podczas której jeden z policjantów zastrzelił Erica ze służbowej broni.

Kilka dni później, w wyniku śledztwa prowadzonego przez Biuro Prokuratora Generalnego, obydwaj policjanci zostali aresztowani i oskarżeni, odpowiednio o zabójstwo i o współudział. Biuro Prokuratora Generalnego przyznało Elkynowi Suárez dwudziestoczterogodzinną ochronę policyjną. Tymczasem w połowie sierpnia Carlos Iván Contreras, oskarżony o zabójstwo, zbiegł z aresztu, w związku z czym bezpieczeństwo Elkyna Suárez jest zagrożone.

Według informacji posiadanych przez Amnesty International 28 sierpnia China została poinformowana przez sąd w San Pedro Sula o odebraniu jej ochrony policyjnej, prawdopodobnie na życzenie miejscowej policji. Odebranie ochrony naraża ją na poważne zagrożenie i może utrudnić pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy są winni śmierci Ericka Davida Yánez.

Tło sprawy
Według danych organizacji pozarządowych, między rokiem 1991 a 2003 zamordowanych zostało około dwustu homoseksualnych i transseksualnych osób pracujących w seks-biznesie. Oficjalnie zgłoszono tylko kilka takich spraw, w części z nich wciąż trwa dochodzenie.

Artykuł 60 Konstytucji Hondurasu stwierdza, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa i że dyskryminacja z powodu płci, rasy, pochodzenia społecznego oraz jakakolwiek dyskryminacja naruszająca ludzką godność jest karana przez prawo.

Władze odmawiają zalegalizowania organizacji zakładanych przez i dla lesbijek, osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych. Wpływa to negatywnie na działania, podejmowane przez te organizacje, stanowi pogwałcenie praw człowieka tych osób, w tym prawa do prywatności, prawa do niepodlegania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz swobody zrzeszania się i zgromadzeń. Ponadto osoby zagrożone nie mają oparcia w organizacjach, przez co są bardziej narażone na niebezpieczeństwo.

Jak najszybciej wyślij apel w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:

  • wzywając władze do podjęcia w trybie natychmiastowym należytych działań w celu zapewnienia ochrony Elkynowi Suárez Mejía, w sposób zgodny z jej oczekiwaniami i potrzebami;
  • podkreślając, że ochrona winna być zapewniona tak długo, jak długo będzie to potrzebne, nawet po zakończeniu śledztwa i procesu w sprawie zamordowania Ericka Davida Yánez;
  • wyrażając obawę o bezpieczeństwo innych członków Comunidad Gay Sampedrana i wzywając władze do podjęcia należytych kroków w celu zapewnienia tym osobom bezpieczeństwa;
  • wzywając władze do zapewnienia, że winni śmierci Ericka Davida Yánez zostaną pociągnięci do odpowiedzialności;
  • wzywając władze do zapewnienia, że prawa osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych będą chronione i że osoby te nie będą obiektem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Listy prosimy wysyłać do:
Minister ds. Bezpieczeństwa
Dr. Oscar Alvarez, Ministro de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Edificio Poujol, 4o piso, Col. Palmira (Blvd. Morazán)
Tegucigalpa, Honduras
Telegram: Ministro de Seguridad, Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 220 4352
Zwrot grzecznościowy: Dear Minister/Senor Ministro/Szanowny Panie Ministrze

Prokurator Generalny
Dr. Roy Edmundo Medina, Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República, Colonia Loma del Guijaro
Tegucigalpa, Honduras
Telegram: Fiscal General de la República, Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5666
Zwrot grzecznościowy: Dear Attorney General/ Senor Fiscal General / Szanowny Panie Prokuratorze

Kopie listów prosimy wysyłać do:
National Commissioner for the Protection of Human Rights
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos,
Ramón Custodio López,
Avda. La Paz No. 2444,
Contiguo a Galerías La Paz,
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 232 6894

Comunidad Gay Sampedrana
Fax: + 504 553 4362
E-mail: [email protected]

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
W razie wysyłania apeli po 10 października 2003 roku prosimy skontaktować się najpierw z Amnesty International.