Irak: Potrzebne natychmiastowe środki do przywrócenia prawa i porządku

-Jako siły władz okupacyjnych, powinny natychmiast podjąć środki, aby zaprowadzić prawo i porządek w strefach przez nie kontrolowanych, w szczególności zapobiegając plądrowaniu, zniszczeniom oraz atakom na osoby,- powiedziała organizacja.

Władze USA i Wielkiej Brytanii zostały ostrzeżone, także przez Amnesty International, jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego, że istnieje poważne niebezpieczeństwo, że upadek reżimu irackiego może pociągnąć za sobą taki nieporządek i poważne naruszenia praw człowieka, włączając odwetowe zabójstwa.

-Siły Koalicji muszą wywiązać się ze swoich obowiązków i zrobić wszystko co w ich mocy, aby chronić prawa człowieka wszystkich ludzi w Iraku.- Ponadto, sytuacja zdrowotna w Iraku jest bardzo krytyczna, gdyż wiele szpitali, także w Bagdadzie, nie jest w stanie zająć się tak dużą liczbą przypadków. Dostęp do opieki medycznej i lekarstw staje się bardzo trudny z powodu kurczących się zasobów. Są ostre braki najbardziej potrzebnych leków, zwłaszcza przeciwbólowych, znieczulających oraz antybiotyków.

-Siły Koalicji mają także obowiązek zapewnić dostawy żywności oraz lekarstw mieszkańcom kontrolowanych przez nich stref. Są ponadto zobligowane do zachowania wszystkich medycznych i hospitalizacyjnych placówek i usług, a także dostępu do publicznej opieki medycznej oraz higieny. – dodała Amnesty International.

Tło:

Art. 43 Konwencji Haskich wyraża specyficzne zobowiązanie sił okupacyjnych według prawa humanitarnego. Oznacza to obowiązek przywrócenia i zachowania porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Art. 55 Czwartej Konwencji Genewskiej stwierdza, że – w najbardziej możliwym zakresie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, Władze Okupacyjne mają obowiązek zapewnienia żywności i środków medycznych dla ludności; oznaczać to powinno w szczególności niezbędne artykuły spożywcze, zapasy leków i inne artykuły, jeśli zasoby na terytorium okupowanym są niewystarczające.-

Tematy