IRAN: Abbas Lisani wolny

Ten prominentny działacz na rzecz praw azerskiej mniejszości w Iranie został skazany na 18 miesięcy więzienia i 50 batów za udział w demonstracji w swoim rodzinnym mieście Ardebil w maju 2006 r. Uczestnicy demonstracji protestowali przeciwko publikacji w gazecie komiksu uznanego przez wielu Azerów za obraźliwy. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok w październiku tego samego roku. Kary chłosty jeszcze nie wykonano.
Drugi wyrok, tym razem roku pozbawienia wolności, został wydany w sierpniu 2006 r. i dotyczył udziału Lisaniego w pokojowym zgromadzeniu kulturalnym na zamku Babek w 2003 r. Z kolei w kwietniu br. Lisani otrzymał karę grzywny w wysokości 50.000 tomanów (równowartość $50.125) za rzekome -zakłócanie porządku publicznego- w trakcie innego zgromadzenia w Tabrizie, na północnym-zachodzie Iranu, w czerwcu 2005 r.
W czasie odbywania kary Abbas Lisani prowadził kilka strajków głodowych, m.in. przeciwko przeniesieniu go do więzienia Yazd, w którym traktowano go brutalnie. Z tego powodu pozbawiono go przysługującego mu prawa do przepustki (przerwy w odbywaniu kary).
7 października 2008 r. Abbas Lisani trafił do siedziby służb wywiadu w Yazd, gdzie przesłuchiwano go przez 10 godzin na temat tego, co zamierza robić po zwolnieniu. Na przesłuchaniu byli obecni funkcjonariusze wywiadu z jego rodzinnego miasta Ardebil. Na kilka dni przed jego uwolnieniem prokurator generalny i wywiad w Ardebil grozili jego rodzinie, że zostanie ponownie aresztowany, jeśli weźmie udział w jakiejkolwiek akcji lub zaangażuje się w jakikolwiek ruch.
Abbas Lisani był bohaterem pilnej akcji nr 74 z 27 marca 2008 r. Dalsze działania w jego sprawie nie są konieczne. Dziękujemy tym, którzy wysłali apele.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: MDE 13/167/2008