Iran: Zakończcie stosowanie nacisku na obrońców praw kobiet!

Kampania Na Rzecz Równości jest siecią indywidualnych jednostek pracujących na rzecz zakończenia legalnej w świetle prawa dyskryminacji kobiet. Kampania ma w swym zamierzeniu przekazanie kobietom informacji o ich prawach oraz ma na celu zebranie miliona podpisów irańskiej opinii publicznej pod petycją przeciwko dyskryminującym prawom.
Dwa lata po rozpoczęciu Kampanii obrońcy praw kobiet stają twarzą w twarz z rosnącymi represjami w związku z próbami głoszenia na szeroką skalę swych żądań dotyczących równego traktowania. Władze w dalszym ciągu nakładają obostrzenia w stosunku do prowadzenia otwartej, zgodnej z prawem i pokojowej działalności na forum publicznym.
Pojawiają się także niepokojące znamiona rozwoju w kierunku umocnienia i coraz dalej idącej dyskryminacji kobiet w Iranie. W szczególności nowa ustawa o ochronie rodziny przyjęta w lipcu przez Komitet Prawa i Spraw Prawnych irańskiego parlamentu nie tylko nie stawia czoła dyskryminacji kobiet w stosunkach małżeńskich, w przypadku rozwodu oraz opieki nad dziećmi, ale również, jeśli wejdzie w życie, zniesie warunek uzyskania zgody pierwszej żony przed poślubieniem przez męża kolejnej. Ustawa nadal wymaga dalszego przyjęcia przez parlament i akceptacji Rady Kuratorów (—), ale przedstawia sobą bardzo niepokojącą tendencję.
Amnesty International nawołuje rząd i parlament Iranu do zaprzestania umacniania dyskryminacji i poczynienia kroku naprzód poprzez przyjęcie pakietu reform. Reformy miałyby zakończyć prawne i rzeczywiste działania pozwalające na utrzymanie dyskryminacji kobiet, stanowiących połowę społeczeństwa Iranu, oraz odmawiające kobietom korzystania z przywileju praw człowieka. Amnesty Internatinal wzywa ponadto Iran do ratyfikowania, bez zgłaszania zastrzeżeń Konwencji o Zniesieniu Wszelkich Form dyskryminacji Kobiet, i do ujednolicenia obowiązujących obecnie norm z tą Konwencją.
Od rozpoczęcia Kampanii, Amnesty International zgromadziło informacje dotyczące prześladowania aktywistów uczestniczących w działaniach Kampanii Na Rzecz Równości. Spotykają się oni z pogróżkami telefonicznymi osób podających się za oficerów wywiadu, które ostrzegają przed przeprowadzaniem zaplanowanych wcześniej spotkań. Aktywiści są powstrzymywani przed organizowaniem pokojowych zgromadzeń i demonstracji, a do dnia dzisiejszego strona główna Kampanii Na Rzecz Równości została była blokowana przynajmniej 11 razy, a w kilku irańskich prowincjach ograniczenia objęły również regionalne strony Kampanii.
Kilku aktywistów zostało skazanych lub spotkało się z oskarżeniami spowodowanymi pokojowym demonstrowaniem na rzecz praw kobiet. Amnesty International nawołuje do odrzucenia zarzutów i do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia osób odbywających karę więzienia.
Amir Yaghoub-Ali został skazany w maju 2008 roku na rok więzienia za zbieranie podpisów w Parku Daneshjou w Teheranie w lipcu 2007 roku. W chwili obecnej oczekuje na wolności na mający się wkrótce odbyć proces apelacyjny w stosunku do wymierzonego wyroku.
W czerwcu 2008 roku Hana Abi, członkini irańskiej mniejszości kurdyjskiej oraz członkini Kampanii w prowincji Kurdyjskiej i w pozarządowej organizacji Azad Mehr została skazana na najwyższy możliwy w takim wypadku wymiar kary 5 lat więzienia oraz na przesiedlenie, na skutek oskarżenia o -gromadzenie się i zmowę do popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu-. Hana Abi została wezwana do biura prokuratora w sierpniu 2008 roku i pouczona co do przekazywania jakichkolwiek informacji poza mury więzienne. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce grozi jej oskarżenie o -szerzenie propagandy antypaństwowej-.
Zeynab Bayzeydi, kolejna kurdyjska aktywistka na rzecz praw kobiet została skazana w sierpniu 2008 roku na 4 lata więzienia i przesiedlenie za jej działalność na rzecz poparcia dla praw kobiet, której to działalności zaprzeczyła, poza tą wynikającą z działalności w  Kampanii na Rzecz Równości.
Obrońcy praw kobiet w Iranie opisują panującą tam atmosferę jako atmosferę narastających represji i ograniczenia wolności publicznej do prowadzenia zgodnych z prawem, pokojowych działań.
W wywiadzie (link do wywiadu) z Amnesty International, Sussan Tahmasebi członkini-założycielka Kampanii na Rzecz Równości wyjaśnia:
-Jesteśmy zmuszane prowadzić nasze spotkania, szkolenia i seminaria w domach, jednak służby bezpieczeństwa nadal ciężko pracują, by zniechęcić nas nawet do tego typu spotkań. Zdarzało się, że zebrania były przerywane, a ich uczestnicy aresztowani.-
-Prawie 50 osób zostało aresztowanych i oskarżonych o bliżej nieokreślone stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa lub szerzenie antypaństwowej propagandy.-
W dziesiąta rocznicę obchodów Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Obrońcach Praw Człowieka, mającej na celu ochronę obrońców praw człowieka przed przemocą oraz zastraszeniem, spowodowanych podejmowaną dziłalnością, Amnesty International nawołuje władze Iranu zarówno do ochrony obrońców praw człowieka jak i poszanowania i docenienia pracy, której się podejmują. Organizacja wzywa ponadto do natychmiastowego zwolnienia wszystkich więźniów sumienia, włączając w to działaczy Kampanii Na Rzecz Równości, którzy pozostają w chwili obecnej w niewoli.
Tłumaczyła Joanna Wojciechowska

Tematy