Izrael/Liban: Potrzebne śledztwo w sprawie nadużyć praw człowieka, popełnionych podczas wojny Izraela z Hezbollahem

MDE 02/002/2007
W obliczu stałej niechęci Izraela i Libanu do zbadania nadużyć prawa międzynarodowego, dokonywanych przez własne siły – AI wezwała do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa, prowadzonego przez ONZ, którego celem byłoby całościowe zbadanie działań wojsk izraelskich i bojowników Hezbollahu w trakcie wojny. Dzięki dochodzeniu, możliwe byłoby ukaranie osób winnych nadużyć i zapewnienie odszkodowań ofiarom.
Po roku od zakończenia wojny, nie doszło do żadnych konkretnych kroków ze strony władz sądowniczych Izraela i Libanu na rzecz ukarania osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne i inne czyny, stanowiące naruszenie prawa międzynarodowego. W zeszłym roku, Amnesty International opublikowała trzy raporty dokumentujące zbrodnie, których dopuściły się obie strony. W czasie trwania wojny dochodziło między innymi do ataków na ludność cywilną i cywilną infrastrukturę.
W ramach społeczności międzynarodowej również zabrakło woli politycznej, niezbędnej do ustanowienia odpowiednio skutecznego śledztwa. Pod znakiem zapytania stoi tym samym skuteczność mechanizmów międzynarodowych, takich jak Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rada jest jedynym ciałem, mającym upoważnienie do ustanowienia niezależnego śledztwa, bez zgody zainteresowanych stron. Stosując podwójne standardy, nie jest w stanie realizować swego głównego zadania, jakim jest ochrona międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Podczas gdy każda ze stron krytykowała działania sił przeciwnika, żadne z państw nie poczyniło kroków na rzecz zbadania nadużyć, popełnianych przez własne wojska. Tak długo, jak błędne koło nie zostanie przerwane, istnieje mała szansa na zapewnienie sprawiedliwości ofiarom. Jeśli za zobowiązaniem Komisji Winograda podążą odpowiednie działania w celu zbadania nadużyć prawa międzynarodowego, popelnianych przez sily izraelskie – będzie to krok we właściwym kierunku.
(1) Komisja Winograda – komisja śledcza, ustanowiona przez rząd Izraela w celu zbadania i wyciągnięcia wniosków z Drugiej Wojny Libańskiej. Pierwsza sesja plenarna Komisji miała miejsce 18 września 2006 r., a na jej czele stanął emerytowany sędzia Eliyahu Winograd.
Zobacz również:

  • informacje na temat zobowiązania Komisji Winograda
  • dokumenty, dotyczące wojny izraelsko-libańskiej, przygotowane przez Amnesty International

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek