Jamajka: Amnesty International opłakuje stratę wybitnego obrońcy praw człowieka

Policja uważała początkowo, że motywem zabójstwa była kradzież w związku z odnotowanym zaginięciem sejfu. Amnesty International nalega, aby jednostki śledcze zachowały szczególną czujność w trakcie dochodzenia motywów kryjących się za zabójstwem.

 

“Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osobowość Briana Williamsona jako obrońcy praw osób należących do mniejszości seksualnych uczyniła go celem ataku ze strony ludzi mających homofobiczne poglądy. Zabranie pieniędzy bądź innych rzeczy mogło być wynikiem refleksji już po fakcie, podczas gdy głównym motywem zbrodni mogła być nienawiść wobec homoseksualistów” doniosła Amnesty International.

 

Istnieje możliwość, że Brian Williamson został zamordowany w związku z jego seksualnością i publicznymi wypowiedziami broniącymi praw homoseksualistów. Amnesty International dostrzega w atakach na tych, którzy bronią praw człowieka, zagrożenie dla ochrony i promocji tychże praw. Władze muszą zapewnić przeprowadzenie dokładnego i bezstronnego śledztwa.

 

Amnesty International ubolewa nad stratą wybitnego człowieka na Jamajce. Wielokrotnie wypowiadała się przeciw przemocy uważając, że każde morderstwo jest uchybieniem wobec praw człowieka. Kiedy ofiarą staje się ten, kto walczył w obronie praw innych ludzi, zabójstwo jest szczególnie dotkliwe.

 

Brian Williamson był założycielem jamajskiego forum dla lesbijek, osób biseksualnych i gejów – the Jamaican Forum for Lesbians all-Sexuals and Gays (J-FLAG) i jednym z niewielu ludzi gotowych do wypowiadania się publicznie o kwestiach związanych ze społecznością homoseksualistów.

 

Na Jamajce odnotowuje się zastraszający poziom homofobii dlatego też

J-FLAG był regularnie obiektem gróźb wysuwanych przez osoby publiczne.

 

Oświadczenia osób publicznych rzekomo śmiejących się i przyjmujących z radością tę śmierć tylko ze względu na orientację seksualną są niepokojące.

 

“Wszystkie morderstwa dokonywane na Jamajce muszą zostać potępione bez względu na rasę, pochodzenie, poglądy polityczne czy orientację seksualną ofiar”.

Tematy