Jemen: Yonas Andemariam Habtemariam przesiedlony do bezpiecznego kraju trzeciego

MDE 31/ 012/2006
Yonas został zatrzymany na lotnisku w Sanie w październiku 2006 roku. Groziła mu deportacja do Erytrei. Osoby starające się o otrzymanie azylu wydalone z powrotem do Erytrei były w przeszłości systematycznie zatrzymywane przez etiopskie władze, torturowane i źle traktowane w aresztach.
Yonas Andemariam Habtemariam został aresztowany w Erytrei w czerwcu 2005 roku, po kampanii jaką przeprowadził na rzecz uwolnienia swojego ojca, który został aresztowany prawdopodobnie ze względu na przekonania religijne. Yonasowi udało się jednak zbiec z więzienia miesiąc po zatrzymaniu i przedostać się do Sudanu, gdzie spędził około roku.
W październiku 2006 roku opuścił Sudan, udając się do Jemenu, gdzie w październiku 2006 roku został zatrzymany na lotnisku w Sanie i spędził 14 dni w miejscowym więzieniu.
Następnie został przetransportowany do aresztu deportacyjnego w celu wydalenia do Erytrei.