Kambodża: Uwolnienie Cheam Channy’ego – więźnia sumienia

-Z radością witamy uwolnienie Cheam Channy, który został uwięziony jedynie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych- powiedział , Brittis Eman, ekspert Amnesty International ds. południowo-wschodniej Azji,. -Mamy nadzieję, że ten krok zakończy praktykę stosowania rozpraw o podłożu politycznym celem uciszania politycznych protestów-.

 

Cheam Channy został aresztowany 3 lutego 2005 r. W sierpniu 2005r. w procesie, który został przeprowadzony w sposób daleki od międzynarodowych standardów, Channy został uznany winnym stworzenia nielegalnej organizacji zbrojnej i oszustwa. Proces był prowadzony w sądzie wojskowym, który nie ma jurysdykcji nad cywilami, a więc również nad Chean Channy’m. Oskarżony został skazany na siedem lat więzienia. Według Amnesty International nie było podstaw do wydania takiego wyroku, w związku z czym organizacja prowadziła kampanię w celu bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia więźnia.

 

Dekretem królewskim udzielono pełnej amnestii również liderowi opozycji Samowi Rainsy. Za obrazę członków rządu został on w grudniu 2005 r. zaocznie osądzony i skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Jego powrót z wygnania powinien nastąpić bardzo szybko, prawdopodobnie w tym tygodniu.

 

Ponadto prawnicy rządowi oświadczyli publicznie, że nie będą wszczynać rozpraw przeciwko działaczom, którzy krytykowali premiera Kambodży Hun Sen’a za kontrowersyjną umowę z Wietnamem dotyczącą przebiegu granicy.

 

Tło wydarzeń.

 

Od czasu sformowania obecnej koalicji rządowej w 2004 r. prawa człowieka są w Kambodży coraz częściej łamane. Politycy opozycyjni i działacze praw człowieka stali się celem w walce politycznej. Prawo do wolności słowa zostało poważnie zagrożone, gdy kilkoro wysoko postawionych liderów społeczeństwa obywatelskiego zostało oskarżonych i pociągniętych do odpowiedzialności za obrazę stanu i inne przestępstwa związane z bezpośrednią i pośrednią krytyką polityki rządowej. Amnesty International jest również poważnie zaniepokojona faktem, że wymiar sprawiedliwości został użyty jako narzędzie do uciszania pokojowych protestów, co jeszcze bardziej podkopuje integralność oraz niezawisłość i tak już słabego kambodżańskiego sądownictwa.

 

Tematy