Kambodża: zastraszanie i prześladowanie przez rząd obrońców praw człowieka

Eva Galabru została oskarżona o rozpowszechnianie -fałszywych informacji- po ukazaniu się oświadczenia Global Witness szczegółowo opisującego agresywną reakcję policji (włączając w to bicie ludzi elektrycznymi pałkami) w odpowiedzi na pokojowe zgromadzenie przedstawicieli wspólnot leśnych, 5 grudnia 2002 w Phnom Penh. Miało ono na celu zwrócenie się z petycją do Departamentu Lasów, Fauny i Flory.

Oskarżenie przeciwko Evie Galabru zostało wytoczone pomimo niezależnego potwierdzenia odkryć dokonanych przez Global Witness przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, który określił użycie siły przez policję jako -nadmierne-. Eva Galabru była już wcześniej szkalowana zarzutami i wezwana do stawienia się przed sądem w Phenom Penh w marcu 2002. Oskarżenie przeciwko niej było bezpodstawne. 30 kwietnia została zaatakowana przez zamaskowanego mężczyznę uzbrojonego w kij. Bezpośrednio po tym incydencie Global Witness otrzymała anonimową wiadomość zawierającą groźbę.

W innej sprawie związanej z wydarzeniami z 5 grudnia 2002, grożono aresztowaniem przez policję Uch Kim Nary – dyrektorce kambodżańskiej organizacji pozarządowej Peaceful Women for the Environment. Była ona oskarżana przez urzędników państwowych z Phnom Penh o pomoc w organizacji zgromadzenia 5 grudnia 2002. Z całego kraju napływały wieści o przedstawianiu podobnych zarzutów innym obrońcom praw człowieka, którzy uczestniczyli tego dnia w zgromadzeniu w stolicy.

Obrońcy praw człowieka w Kambodży są często obierani jako cel ataku władz za popieranie pokoju i korzystanie z podstawowych praw do wolności słowa i zgromadzeń. Przytoczone wyżej sytuacje są ostatnimi przykładami prześladowań i zastraszania obrońców praw człowieka z kraju i zagranicy jakie zostały udokumentowane w ostatnich latach przez Amnesty International.

W kwietniu 2002, rząd dokonał przymusowego zamknięcia obozu uchodźców (UNHCR) dla nowo przybyłych szukających azylu Wietnamczyków. Z pewnego źródła wiadomo, że niezidentyfikowany urzędnik zagroził zabiciem zachodniego (wietnamskiego) robotnika na miejscu, jeśli ten nie opuści obozu. Pracownicy lokalnego UNHCR byli również prześladowani.

W październiku 2001 przywódca LICADHO był wezwany do sądu za nielegalne przetrzymywanie nieletniego pod zarzutami ciągłego naruszania porządku domowego. Nieletni znajdował się pod opieką LICADHO za przyzwoleniem i wiedzą odpowiednich władz, a teraz pozwoliły one by sprawa nabrała toku.

We wrześniu 2000, lokalny szef prowincji Kampot, zamknął spotkanie wyborców prowadzone przez COMFREL – organizację pozarządową monitorującą wybory. Powołał się przy tym na brak pisemnej zgody gubernatora na zwołanie spotkania.

W styczniu 1999 przedstawiciele Kambodżańskich organizacji obrony praw człowieka w siedmiu prowincjach donosili o przypadkach zastraszania ich przez władze rządowe. Pracownikowi jednej z nich grożono aresztowaniem podczas kampanii, która miała na celu zbieranie podpisów pod prośbą Kambodżan skierowaną do UN o ustanowienie narodowego trybunału w celu postawienia przed nim Czerwonych Khmerów.

W grudniu 1998, dwóch pracowników lokalnej organizacji broniącej praw człowieka LICADHO – Kim Sen i Meas Minear zostało aresztowanych i oskarżonych, po tym jak miesiąc wcześniej monitorowali burzliwe demonstracje w Sihanoukville przeciwko składowaniu odpadów toksycznych. Ostatecznie odstąpiono od wnoszenia wszystkich zarzutów w rezultacie procesu z lipca 1999, w trakcie którego nie przedstawiono żadnych dowodów.

Amnesty International wierzy, że przykłady te obrazują pewien model zastraszania i prześladowania obrońców praw człowieka i stoją w sprzeczności z fundamentalnymi prawami człowieka włączając w to prawo do swobodnego wyrażania opinii, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń.

Organizacja wzywa władze Kambodży do zaprzestania takiego zastraszania i do zagwarantowania by wszystkie struktury i poziomy władzy respektowały podstawowe prawa człowieka zapisane w kambodżańskiej konstytucji i międzynarodowych konwencjach, których Kambodża jest stroną.

Amnesty International wzywa również ofiarodawców i organizacje by wykorzystywały każdą okazję do podkreślenia znaczenia zastosowania się Kambodży do tych zobowiązań i ważnej roli jaką odgrywa społeczeństwo obywatelskie w Kambodży usiłując zapewnić realizacje wszystkich praw człowieka włączając w to prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne.

Tematy