Kampania Broń Kontrolowana: Rządy krajów całego świata pokazują olbrzymie poparcie dla Traktatu o Handlu Bronią.

POL 30/015/2007
Handel bronią nie jest obecnie poddany efektywnej kontroli w skali światowej. Proponowany traktat ma na celu ustanowienie globalnych norm i standardów, mogących uratować setki żyć ludzkich i zapewnić ponoszenie odpowiedzialności przez lekkomyślnych handlarzy, przez których broń trafia w nieodpowiednie ręce.
Podczas mającej miejsce w tym miesiącu konferencji w Nowym Jorku, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon potwierdził, że przyszły traktat ma ustanowić wspólne międzynarodowe standardy, regulujące import, eksport i transfer wszystkich rodzajów broni konwencjonalnej. Dodał przy tym, że traktat w sposób znaczący przyczyniłby się do rozwiązywania kwestii humanitarnych, rozwojowych i związanych z ochroną praw człowieka, w różnych miejscach na świecie.
Według uczestników kampanii Broń Kontrolowana, udział globalnego społeczeństwa obywatelskiego w przygotowywaniu traktatu jest niezbędny dla pomyślnego zakończenia prac. Działacze kampanijni przeprowadzili na całym świecie ponad 100 akcji znanych pod nazwą People’s Consultation, których zadaniem było poznanie opinii zwykłych ludzi na temat kształu Traktatu o Handlu Bronią.
Większość krajów, w których konsultacje miały miejsce, przekazało wyniki badań do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zebrane opinie wykazały powszechne poparcie dla uchwalenia traktatu, mającego chronić prawa człowieka i zrównoważony rozwój, a także umacniać regionalne bezpieczeństwo.
-Na Filipinach – kraju, z którego pochodzę – brak regulacji dotyczących handlu bronią napędza powszechne nadużycia praw człowieka – motywowane politycznie morderstwa i ataki na wolność wypowiedzi są na porządku dziennym. Od samego początku wiedziałem, że People’s Consultation będą ważnym wydarzeniem, dzięki któremu zdanie zwykłych ludzi zostanie wzięte pod uwagę. Dobrze się stało, że rządy wysłuchały osób, które codziennie cierpią z powodu zbrojnej przemocy- – powiedział Fred Lubang z organizacji Non-Violence International, reprezentujący kampanię Broń Kontrolowana.
W zeszłym tygodniu, dwa znaczące organy regionalne po raz kolejny wyraziły swe poparcie dla prac nad Traktatem. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Rada Unii Europejskiej wydały wspólne oświadczenie, w którym poparły podejmowanie kolejnych działań na rzecz ustanowienia bardziej odpowiedzialnej i ścisłej regulacji światowego handlu bronią.
-Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenia ze strony Sekretarza Generalnego ONZ, ECOWAS i Unii Europejskiej. Wszystkie rządy muszą teraz zapewnić, że kwestie związane z ochroną praw człowieka, międzynarodowym prawem humanitarnym i zrównoważonym rozwojem znajdą się w sercu przyszłego Traktatu o Handlu Bronią, który w ten sposób będzie mógł w sposób skuteczny ratować życie ludzkie- – powiedziała Heather Sutton z brazylijskiej organizacji Sou da Paz (Jestem za Pokojem).
-Głowy państw spotkają się w najbliższych miesiącach na szczycie Unii Afrykańskiej, Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) i Forum Wysp Pacyfiku – oczekujemy, iż te regionalne organizacje zobowiążą się do udzielenia poparcia dla Traktatu o Handlu Bronią. Mamy również nadzieję, że wszystkie sugestie przekazane Sekretarzowi Generalnemu zostaną dokładnie rozpatrzone podczas październikowej dyskusji nad traktatem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ- – powiedział Charles Nasibu-Bilali, badacz z Konga i uczestnik kampanii Broń Kontrolowana.
Obecnie Sekretarz Generalny oczekuje na analizę rzadowych sugestii i wyników badań. Jego następnym krokiem będzie ustanowienie Grupy Ekspertów Rządowych, która w 2008 r. oficjalnie rozpocznie prace nad Traktatem o Handlu Bronią.
Informacje dla wydawców

  • Dostępne są wyniki badań przeprowadzonych w ramach People’s Consultation w RPA, Tajlandii, DRK, Brazylii, Indiach i Fidżi. Możliwy jest szybszy dostęp do tekstów wywiadów w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i portugalskim. Do wywiadów dołączone są krótkie informacje dotyczące biografii osób, z którymi rozmowy były prowadzone.
  • Kampania Broń Kontrolowana jest wspólną inicjatywą Amnesty International, Oxfam International i International Action Network on Small Arms (IANSA). Setki organizacji z całego świata współpracują z działaczami kamapnii na rzecz zmniejszenia proliferecji broni i nadużyć związnych z jej transferem.
  • 20 czerwca upłynęła data zgłaszania rządowych sugestii i wyników badań. Będą one jednak przyjmowane do końca miesiąca, a następnie znajdą się w załączniku do dokumentu, będącego podsumowaniem konsultacji.

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek