Kampania Broń Kontrolowana: Zgromadzenie Ogólne ONZ głosuje za propozycją Traktatu o Handlu Bronią

IOR 41/027/2006
Glosowanie odbyło się w 3 lata od rozpoczęcia Kampanii Broń Kontrolowana, w ramach której ponad milion osób ze 170 krajów świata domagało się opracowania i wprowadzenia w życie Traktatu..
Trzy czwarte rządów głosowało za przyjęciem propozycji Traktatu,  która została również poparta przez przeważająca większość państw, biorących udział w obradach Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w październiku.
Co więcej, silne poparcie wyraziły również rządy krajów Europy, rejonu Pacyfiku oraz Ameryki Południowej.
 – Kluczowym okazało się poparcie dla Traktatu o Handlu Bronią, wyrażone przez  regiony najbardziej dotknięte problemem jej niekontrolowanego rozprzestrzeniania i użycia. To potwierdza szerokie zrozumienie wagi tej kwestii oraz istnienie woli politycznej by problem rozwiązać – skomentowała wynik głosowania Rebecca Peters, Dyrektorka IANSA.
Stany Zjednoczone okazały się jedynym państwem występującym przeciw propozycji rozpoczęcia prac nad Traktatem. Stało się tak pomimo apelu skierowanego ostatnio przez grupę 14 senatorów do Sekretarz Stanu Condoleezy Rice, wzywającego to rewizji stanowiska USA w tej sprawie.
– Moja ostatnia wizyta w Libanie, Izraelu i Terytoriach Okupowanych pozwoliła mi w sposób bezpośredni obserwować dramatyczne konsekwencje, jakie nieuregulowany handel bronią wywiera na życie ludności cywilnej. Rządy krajów, głosujących za przyjęciem Traktatu, powinny teraz podjąć wszelkie niezbędne kroki aby przekuć swoje deklaracje na istotne działania i zapewnić powołanie do życia prawnie wiążącego dokumentu, regulującego kwestie handlu bronią konwencjonalną – powiedziała Sekretarz Generalna Amnesty International, Irene Khan.
Jednym z pierwszych zadań nowego Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-Moona, będzie zgromadzenie opinii wszystkich krajów członkowskich Narodów Zjednoczonych co do zawartości i funkcjonowania  Traktatu o Handlu Bronią w celu przedstawienia raportu Zgromadzeniu Ogólnemu pod koniec 2007 roku. Następnie, zostanie powołana grupa rządowych ekspertów z całego świata, która dogłębnie zbada problematykę i przedłoży swoje wnioski Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w 2008 roku.
 – Dziś mogliśmy obserwować, jak ogromna większość krajów świata uznaje potrzebę przyjęcia Traktatu o Handlu Bronią w celu zapobiegania nielegalnej dystrybucji broni, która nakręca spiralę konfliktów i biedy. To niewątpliwie historyczny krok, mając na uwadze fakt, że w 2003 roku – gdy rozpoczęła się Kampania Broń Kontrolowana – tylko 5 państw popierało koncepcję Traktatu. Dziś z tym pomysłem utożsamiają się już 153 kraje. Teraz trzeba zrobić kolejny krok i doprowadzić do stworzenia silnego, efektywnego Traktatu. Każdy dzień zwłoki to kolejne tysiące żyć ludzkich, zniszczonych przez przemoc z użyciem broni.-, zauważył Jeremy Hobbs, Dyrektor Oxfam International. 
Informacje dla wydawców
O Kampanii
Pomysł ustanowienia prawnie wiążących, globalnych zasad transferów broni zrodził się w 1995 roku z inicjatywy kilku laureatów Pokojowej Nagrody Nobla –  między innymi Amnesty International oraz Dr Oskara Ariasa. Kampania Broń Kontrolowana została powołana w 2003 roku przez Oxfam International, Amnesty International i IANSA i – jak dotychczas – cieszy się poparciem milionów osób na świecie.
Apel senatorów USA do Administracji Stanów Zjednoczonych.
W dniu 1 grudnia 2006 roku biuro Senator Dianne Einstein wysłało list do Sekretarz Stanu Condoleezzy Rice z prośbą o zmianę stanowiska Administracji Stanów Zjednoczonych wobec rezolucji Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie rozpoczęcia prac nad Traktatem o Handlu Bronią.
List został podpisany przez następujących 14 senatorów Partii Demokratycznej:
Sen. Dianne Feinstein (Kalifornia), przyszła przewodnicząca Komisji Senackiej, Sen. Patrick Leahy (Vermont), Sen. Jim Jeffords (Vermont); Sen. Dick Durbin (Illinois), Sen. John Kerry (Massachusetts); Sen. Carl Levin (Michigan), Sen. Barbara Boxer (Kalifornia), Sen. Daniel Akaka (Hawaii), Sen. Frank Lautenberg (New Jersey), Sen. Byron Dorgan (Dakota Północna); Sen. Russ Feingold (Wisconsin), Sen. Barbara Mikulski (Maryland); Sen. Jeff Bingaman (Nowy Meksyk), Sen. Tom Harkin (Iowa). Większość z nich od nowego roku będzie sprawować istotne funkcje w Komisjach Senackich, odpowiedzialnych za handel uzbrojeniem, finansowanie armii i sprawy weteranów.
Po więcej informacji, proszę kontaktować się z:
W Nowym Jorku:
Mark Marge
tel.: +1 (212) 973 9551,
kom.: +1 (646) 207 6523
e-mail: [email protected]
W Londynie
Kate Noble, IANSA
te.: +44 (0)20 7065 0875 lub +44 (0) 7900242869
e-mail: [email protected]
Nicola East, Amnesty International 
te.: +44 207 413 5729, +44 (0)7904398103,
e-mail: [email protected]
Clare Rudebeck, Oxfam International
  te.: +44 (0) 1865 472530, +44 (0) 7769 887 139,
e-mail: [email protected]
Tłumaczenie: Ksawery Zieliński