Kazachstan: Więzień polityczny Kozlov, Vladimir Kozlov

Rok 2011 stał się punktem zwrotnym dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i Vladimira Kozlova osobiście. Kozlov, jako kandydat środowisk opozycji demokratycznej, nie został dopuszczony do udziału w odbywających się 3 kwietnia 2011 roku przedterminowych wyborów prezydenckich, w których prezydent Nazarbajew uzyskał 95,5% głosów. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE uznało, że wybory nie spełniały standardów demokratycznych.
Gdy w połowie 2011 roku wybuchł w Żangaözen strajk, kierowana przez Kozlova partia Alga! jako pierwsza rozpoczęła dostarczanie wody i namiotów strajkującym pracownikom. On sam organizował wśród protestujących szkolenia służące zachowaniu pokojowej formy protestu m.in. poprzez unikanie prowokacji służb bezpieczeństwa.
Po tragicznej pacyfikacji strajku Kozlov zwrócił się o pomoc do społeczności międzynarodowej. 17-19 stycznia 2012 r., podczas spotkania z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, wzywał do rozpoczęcia dialogu, przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa ws. wydarzeń z grudnia 2011 r., które miały miejsce w Żangaözen, oraz ostrzegał przed wyborem przemocy i rozwiązań siłowych jako drogi do unormowania sytuacji w kraju.
Zaraz po powrocie do ojczyzny został aresztowany przez Komitet Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu. Następnie w Mangistauskim Sądzie Obwodowym w mieście Aktau rozpoczął się proces sądowy, w którym Kozlov został oskarżony z następujących artykułów kodeksu karnego Republiki Kazachstanu:

  • Artykuł 164, punkt 3 (“podżeganie do nienawiści społecznej”),
  • Artykuł 170, punkt 2 (“nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego”),
  • Artykuł 235, punkt 1 (“utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą w celu dokonania jednego lub kilku przestępstw, a także udział w takiej grupie”).

Gróźb i szykan ze strony Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Kazachstanu doświadczyła także żona Kozlova, Aliya Turusbekova, której funkcjonariusze KBN kazali “zamilknąć” i której samochód miał nietypowy wypadek drogowy, noszący znamiona celowego działania.
Vladimr Kozlov oświadczył, że kierowane przeciwko niemu oskarżenia zostały sfabrykowane. 8 października 2012 roku zapadł wyrok, w którym został skazany na 7 lat i 6 miesięcy więzienia oraz konfiskatę majątku i poniesienie kosztów procesu. W obwodzie Kozlova swój majątek utraciła także kierowana przez niego partia Alga!.

Polewamy się nawzajem z butelki, stojąc na szmacie przy drzwiach. A przecież jest dopiero kwiecień. W poniedziałek postaram się przekonać kierownictwo aresztu śledczego, żeby pozwoliło przekazać nam tutaj wentylator i żarówkę o większej mocy z minimalnym zużyciem energii. Przecież my tutaj jesteśmy pozbawieni wolności, ale nie ludzkiej godności; nikt nas nie “skazywał” na utratę wzroku, upał w celi, na brak toalety i wody w celi itd.

Notatki więzienne Vladimira Kozlova, 21 kwietnia 2012 roku

Latem 2012 roku Kozlov został zgłoszony do Nagrody Lecha Wałęsy, przyznawanej przez Fundację Instytut Lecha Wałęsy oraz do Freedom Awards, przyznawanej przez Atlantic Council. Te wyróżnienia w każdym roku otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla wolności i demokracji na świecie.
Vladimir Kozlov odbywa aktualnie karę 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w więzieniu w Petropavlovsku. To 2500 km od miasta Almaty, jego ostatniego miejsca zamieszkania. Żona Vladimira Kozlova, mieszkająca w Almaty, jest w 5 miesiącu ciąży i wkrótce nie będzie w stanie podróżować, by spotkać się z mężem.
Apelujemy w pierwszej kolejności o  jak najszybsze przeniesienie Kozlova do więzienia zlokalizowanego w prowincji Almaty, jak również o rewizję jego wyroku i w końcu – o jego uwolnienie.
Podpisz przygotowaną przez Fundację Otwarty Dialog petycję do Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa:
https://www.change.org/petitions/the-president-of-the-republic-of-kazakhstan-nursultan-nazarbayev-freedom-for-kazakh-opposition-leader-vladimir-kozlov?share_id=qnjzSjJpcZ&utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&utm_source=share_petition
Źródło: http://pl.vladimirkozlov.org