Kolumbia: Ataki na wolność wypowiedzi zagrażają wyborom

Raport ujawnia, jak dziennikarze, kandydaci polityczni i wyborcy są szczególnie zagrożeni w okresie poprzedzającym wybory do kongresu – wyznaczone na 12 marca – i wybory prezydenckie – wyznaczone na 28 maja.

 

W całej Kolumbii zabija się i grozi się dziennikarzom, by powstrzymać ich od ujawniania przypadków łamania praw człowieka popełnianych przez wszystkie strony konfliktu. Kandydatów i wybranych przedstawicieli zmusza się do rezygnacji bądź zabija by ukarać ich za kwestionowanie władzy partyzantów i członków organizacji paramilitarnych. Członkowie sił bezpieczeństwa i urzędnicy rządowi usiłują napiętnować niektórych dziennikarzy, łącząc ich z partyzantami, a przez to narażając ich na ataki ze strony oddziałów paramilitarnych.

 

„U podstaw kolumbijskiego konfliktu leży bezkarność. Ofiary powstrzymują się od mówienia, wiedząc, że winni łamania praw człowieka unikną sprawiedliwości. W rezultacie dziennikarze boją się relacjonować, kandydaci prowadzić kampanię, a wybrani przedstawiciele rządzić”, stwierdziła Amnesty International.

 

Według raportu AI, dziennikarzy zmusza się, do cenzurowania swojej pracy poprzez unikanie podróży do obszarów nasilonego konfliktu, gdzie dochodzi do większości przypadków łamania praw człowieka i do opierania się jedynie na oficjalnych informacjach. W ten sposób łamanie praw człowieka, włączając w to także przypadki dotyczące członków sił bezpieczeństwa, nie jest w pełni relacjonowane przez media.

 

Raport wyraża również niepokój co do wpływu, jaki przypuszczalnie próbują wywrzeć na proces wyborczy zarówno organizacje paramilitarne jak i partyzanci  .

 

-Zdemobilizowani żołnierze, partyzanci i członkowie oddziałów paramilitarnych mogą legalnie uczestniczyć w życiu politycznym tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do tego, że odłożyli swoją broń, gdy na miejscu znajdą się ludzie mogące zagwarantować, że nie są oni zamieszani w łamanie praw człowieka, gdy ich działalność polityczna nie opiera się na przemocy i innych przestępstwach, i gdy w pełni respektują prawo ofiar do prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia- powiedziała Amnesty International.

 

-Środki ochrony fizycznej osób zapewnione przez władze są niewystarczające, gdy brak woli politycznej, by zająć się źródłami przemocy. Niepowodzenie państwa w rozwiązywaniu problemu bezkarności i niepowodzenie stron konfliktu w przestrzeganiu międzynarodowego prawa humanitarnego sprawiły, że praca dziennikarzy, kandydatów i reprezentantów stała się niebezpieczniejsza, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwa.-

 

Amnesty International wzywa strony kolumbijskiego konfliktu zbrojnego do zagwarantowania praw kandydatów, głosujących, tych którzy aktualnie sprawują władzę i dziennikarzy relacjonujących wybory, do informowania, prowadzenia kampanii, głosowania i sprawowania swych funkcji bez uczucia strachu.

 

Pełna wersja raportu: “Colombia: Reporting, Campaigning and Serving without Fear: The Rights of Journalists, Election Candidates and Elected Officials” dostępna na: http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR230012006

 

Tematy